Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
单身
Burgerlijke staat
gehuwd
已婚
Burgerlijke staat
uit elkaar
分居
Burgerlijke staat
gescheiden
离异
Burgerlijke staat
samenwonend
同居
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
民事结婚
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
未婚伴侣
Burgerlijke staat
in een relatie
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
verweduwd
鳏居
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
理论考试
Type test
rijexamen
路考
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
地址
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
名字
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
照片
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
丢失
Rijbewijs probleem
gestolen
被偷了
Rijbewijs probleem
beschadigd
受损
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot