Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
[belge] ne zaman verildi?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
[belge] nerede verildi?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quali documenti devo portare per ____ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
[belge] belgem çalındı.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Le informazioni sono riservate.
Bu bilgi özeldir.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Come si chiama?
Adınız nedir?
Vragen naar iemand zijn naam
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Dove risiede?
Nerede yaşıyorsunuz?
Vragen waar iemand woont
Qual è il suo indirizzo?
İkamet adresiniz nedir?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual è la sua cittadinanza?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando è arrivato/a in [stato]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Il mio stato civile è __________.
Medeni halim ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
celibe (m) / nubile (f)
bekar
Burgerlijke staat
coniugato/a
evli
Burgerlijke staat
separato/a
ayrılmış
Burgerlijke staat
divorziato/a
boşanmış
Burgerlijke staat
convivente
birlikte yaşıyor
Burgerlijke staat
in un'unione civile
medeni birliktelik
Burgerlijke staat
in una coppia non sposata
evlenmemiş çift
Burgerlijke staat
in un'unione di fatto
medeni ortaklık içinde
Burgerlijke staat
vedovo/a
dul
Burgerlijke staat
Ha figli?
Çocuğunuz var mı?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ha familiari a carico?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quali documenti devo portare?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Vragen of er registratiekosten zijn
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Spese ospedaliere
Hastane masrafları
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Spese per la consultazione di uno specialista
Uzman doktor ücretleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test diagnostici
Tanı koyma testleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Operazioni chirurgiche
Cerrahi operasyonlar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Trattamento psichiatrico
Psikiyatri tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure dentali
Diş tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure oculistiche
Göz tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vize başvurum neden reddedildi?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
La mia patente di guida è valida?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Vorrei prenotare l' __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
esame di teoria
teorik sınav
Type test
esame di guida
direksiyon sınavı
Type test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
l'indirizzo
adres
Wat zou u graag veranderen?
il nome
ad
Wat zou u graag veranderen?
la foto
fotoğraf
Wat zou u graag veranderen?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
smarrita
kayıp
Rijbewijs probleem
rubata
çalınmış
Rijbewijs probleem
deteriorata
hasarlı
Rijbewijs probleem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Non ho precedenti penali.
Sabıka kaydım yoktur.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ho il livello richiesto di [lingua].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot