Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Când a fost emis [documentul]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Unde a fost emis [documentul]?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Când îți expiră ID-ul?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Può aiutarmi a compilare il modulo?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mi s-a furat [documentul].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Le informazioni sono riservate.
Informația este confidențială.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Come si chiama?
Cum vă cheamă?
Vragen naar iemand zijn naam
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Dove risiede?
Unde locuiți?
Vragen waar iemand woont
Qual è il suo indirizzo?
Care este adresa dumneavoastră?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual è la sua cittadinanza?
Ce cetățenie aveți?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando è arrivato/a in [stato]?
Când ați ajuns în [țara]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Il mio stato civile è __________.
Starea mea civilă este ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
celibe (m) / nubile (f)
Singur
Burgerlijke staat
coniugato/a
Căsătorit/ă
Burgerlijke staat
separato/a
separat/ă
Burgerlijke staat
divorziato/a
divorțat/ă
Burgerlijke staat
convivente
concobinaj
Burgerlijke staat
in un'unione civile
într-o uniune civilă
Burgerlijke staat
in una coppia non sposata
necăsătorit/ă
Burgerlijke staat
in un'unione di fatto
partener/ă de viață
Burgerlijke staat
vedovo/a
văduv/ă
Burgerlijke staat
Ha figli?
Aveți copii?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ha familiari a carico?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quali documenti devo portare?
Ce documente trebuie să aduc?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Există vreo taxă de înregistrare?
Vragen of er registratiekosten zijn
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Spese ospedaliere
Taxe pentru spitalizare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Spese per la consultazione di uno specialista
Onorarii ale medicilor specialiști
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test diagnostici
Test de diagnosticare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Operazioni chirurgiche
Intervenții chirurgicale
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Trattamento psichiatrico
Tratament psihiatric
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure dentali
Tratamente dentare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure oculistiche
Tratamente oftalmologice
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
De ce solicitați o viză de intrare?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Cum îmi pot extinde viza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
La mia patente di guida è valida?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Vorrei prenotare l' __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
esame di teoria
testul teoretic
Type test
esame di guida
examenul practic
Type test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
l'indirizzo
Adresa
Wat zou u graag veranderen?
il nome
nume
Wat zou u graag veranderen?
la foto
fotografia
Wat zou u graag veranderen?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
smarrita
pierdut
Rijbewijs probleem
rubata
furat
Rijbewijs probleem
deteriorata
distrus
Rijbewijs probleem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Non ho precedenti penali.
Nu am antecedente penale.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ho il livello richiesto di [lingua].
Am nivelul necesar de [limbă].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Partenerul meu este __________.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot