Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quali documenti devo portare per ____ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Le informazioni sono riservate.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Come si chiama?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Dove risiede?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
Qual è il suo indirizzo?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual è la sua cittadinanza?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando è arrivato/a in [stato]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Il mio stato civile è __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
celibe (m) / nubile (f)
alleenstaand
Burgerlijke staat
coniugato/a
gehuwd
Burgerlijke staat
separato/a
uit elkaar
Burgerlijke staat
divorziato/a
gescheiden
Burgerlijke staat
convivente
samenwonend
Burgerlijke staat
in un'unione civile
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
in una coppia non sposata
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
in un'unione di fatto
in een relatie
Burgerlijke staat
vedovo/a
verweduwd
Burgerlijke staat
Ha figli?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ha familiari a carico?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quali documenti devo portare?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Spese ospedaliere
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Spese per la consultazione di uno specialista
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test diagnostici
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Operazioni chirurgiche
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Trattamento psichiatrico
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure dentali
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure oculistiche
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
La mia patente di guida è valida?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Vorrei prenotare l' __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
esame di teoria
theoretische test
Type test
esame di guida
rijexamen
Type test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
l'indirizzo
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
il nome
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
la foto
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
smarrita
verloren
Rijbewijs probleem
rubata
gestolen
Rijbewijs probleem
deteriorata
beschadigd
Rijbewijs probleem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Non ho precedenti penali.
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot