Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vragen wanneer een document is afgegeven
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vragen waar een document is afgegeven
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quali documenti devo portare per ____ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vragen welke documenten u moet meenemen
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Le informazioni sono riservate.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Come si chiama?
Πώς σας λένε;
Vragen naar iemand zijn naam
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Dove risiede?
Πού μένετε;
Vragen waar iemand woont
Qual è il suo indirizzo?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Naar iemand zijn adres vragen
Qual è la sua cittadinanza?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando è arrivato/a in [stato]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Il mio stato civile è __________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
celibe (m) / nubile (f)
ελεύθερος/η
Burgerlijke staat
coniugato/a
παντρεμένος/η
Burgerlijke staat
separato/a
σε διάσταση
Burgerlijke staat
divorziato/a
χωρισμένος/η
Burgerlijke staat
convivente
συμβίωση
Burgerlijke staat
in un'unione civile
σε αστική ένωση
Burgerlijke staat
in una coppia non sposata
ανύπαντροι σύντροφοι
Burgerlijke staat
in un'unione di fatto
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Burgerlijke staat
vedovo/a
χήρος/χήρα
Burgerlijke staat
Ha figli?
έχετε παιδιά;
Vragen of iemand kinderen heeft
Ha familiari a carico?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quali documenti devo portare?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Vragen of er registratiekosten zijn
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Spese ospedaliere
Τέλη νοσοκομείου
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Spese per la consultazione di uno specialista
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test diagnostici
Διαγνωστικές εξετάσεις
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Operazioni chirurgiche
Χειρουργικές επεμβάσεις
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Trattamento psichiatrico
Ψυχιατρική θεραπεία
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure dentali
Οδοντιατρικές θεραπείες
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure oculistiche
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
La mia patente di guida è valida?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Vorrei prenotare l' __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
esame di teoria
θεωρητική εξέταση
Type test
esame di guida
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
l'indirizzo
διεύθυνση
Wat zou u graag veranderen?
il nome
όνομα
Wat zou u graag veranderen?
la foto
φωτογραφία
Wat zou u graag veranderen?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
smarrita
χαμένη
Rijbewijs probleem
rubata
κλεμμένη
Rijbewijs probleem
deteriorata
κατεστραμμένη
Rijbewijs probleem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Non ho precedenti penali.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ho il livello richiesto di [lingua].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot