Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quali documenti devo portare per ____ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Le informazioni sono riservate.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Come si chiama?
Mikä sinun nimesi on?
Vragen naar iemand zijn naam
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Dove risiede?
Missä sinä asut?
Vragen waar iemand woont
Qual è il suo indirizzo?
Mikä sinun osoitteesi on?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual è la sua cittadinanza?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando è arrivato/a in [stato]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Il mio stato civile è __________.
Minä olen _________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
celibe (m) / nubile (f)
naimaton
Burgerlijke staat
coniugato/a
naimisissa
Burgerlijke staat
separato/a
asumuserossa
Burgerlijke staat
divorziato/a
eronnut
Burgerlijke staat
convivente
avoliitossa
Burgerlijke staat
in un'unione civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
Burgerlijke staat
in una coppia non sposata
parisuhteessa
Burgerlijke staat
in un'unione di fatto
avoliitossa
Burgerlijke staat
vedovo/a
leski
Burgerlijke staat
Ha figli?
Onko sinulla lapsia?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ha familiari a carico?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quali documenti devo portare?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Vragen of er registratiekosten zijn
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Mitä vakuutus kattaa?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Spese ospedaliere
Sairaalakulut
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Spese per la consultazione di uno specialista
Erikoislääkärikustannukset
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test diagnostici
Diagnostinen tutkimus
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Operazioni chirurgiche
Kirurgiset toimenpiteet
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Trattamento psichiatrico
Psykiatrinen hoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure dentali
Hammashoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure oculistiche
Silmähoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
La mia patente di guida è valida?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Vorrei prenotare l' __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
esame di teoria
teoriakokeen
Type test
esame di guida
inssiajon
Type test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
l'indirizzo
osoitetta
Wat zou u graag veranderen?
il nome
nimeä
Wat zou u graag veranderen?
la foto
kuvaa
Wat zou u graag veranderen?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
smarrita
kadonneen
Rijbewijs probleem
rubata
varastetun
Rijbewijs probleem
deteriorata
vaurioituneen
Rijbewijs probleem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Non ho precedenti penali.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ho il livello richiesto di [lingua].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot