Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiam elspiras via legitimilo?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Le informazioni sono riservate.
La informo estas konfidenca.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Come si chiama?
Kiel vi nomiĝas?
Vragen naar iemand zijn naam
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Dove risiede?
Kie vi loĝas?
Vragen waar iemand woont
Qual è il suo indirizzo?
Kio estas via adreso?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual è la sua cittadinanza?
Kio estas via civitaneco?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Il mio stato civile è __________.
Mia edzecostato estas ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
celibe (m) / nubile (f)
senedza
Burgerlijke staat
coniugato/a
edziĝinta
Burgerlijke staat
separato/a
apartiga
Burgerlijke staat
divorziato/a
eksedziĝinta
Burgerlijke staat
convivente
kunviva
Burgerlijke staat
in un'unione civile
en civila kuniĝo
Burgerlijke staat
in una coppia non sposata
fraŭlaj partneroj
Burgerlijke staat
in un'unione di fatto
en hejma partnereco
Burgerlijke staat
vedovo/a
vidvina
Burgerlijke staat
Ha figli?
Ĉu vi havas infanojn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ha familiari a carico?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Mi ŝatus registri en la urbo.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quali documenti devo portare?
Kion dokumentojn mi alportus?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Vragen of er registratiekosten zijn
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Spese ospedaliere
Hospitalokotizoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Spese per la consultazione di uno specialista
Kotizoj por la ekspertoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test diagnostici
Diagnozoprovoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Operazioni chirurgiche
Kirurgiaj proceduroj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Trattamento psichiatrico
Psikiatria kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure dentali
Dentaj kuracadoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure oculistiche
Okula kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Kial vi petas la enirovizon?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
La mia patente di guida è valida?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Vorrei prenotare l' __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
esame di teoria
teorian teston
Type test
esame di guida
veturantan teston
Type test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
l'indirizzo
adreson
Wat zou u graag veranderen?
il nome
nomon
Wat zou u graag veranderen?
la foto
foton
Wat zou u graag veranderen?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
smarrita
perdatan
Rijbewijs probleem
rubata
ŝtelatan
Rijbewijs probleem
deteriorata
difektatan
Rijbewijs probleem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Non ho precedenti penali.
Mi havas puran krimliston
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot