Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Hvornår udløber dit ID?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quali documenti devo portare per ____ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Le informazioni sono riservate.
Informationerne er fortrolige.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Come si chiama?
Hvad hedder du?
Vragen naar iemand zijn naam
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Hvor og hvornår er du født?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Dove risiede?
Hvor bor du?
Vragen waar iemand woont
Qual è il suo indirizzo?
Hvad er din adresse?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual è la sua cittadinanza?
Hvad er dit statsborgerskab?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando è arrivato/a in [stato]?
Hvornår ankom du til [land]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Må jeg se dit ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Il mio stato civile è __________.
Jeg er ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
celibe (m) / nubile (f)
single
Burgerlijke staat
coniugato/a
gift
Burgerlijke staat
separato/a
separeret
Burgerlijke staat
divorziato/a
fraskilt
Burgerlijke staat
convivente
samlevende
Burgerlijke staat
in un'unione civile
i et indregistreret parforhold
Burgerlijke staat
in una coppia non sposata
ugifte partnere
Burgerlijke staat
in un'unione di fatto
i et indenlandsk parforhold
Burgerlijke staat
vedovo/a
enke
Burgerlijke staat
Ha figli?
Har du børn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ha familiari a carico?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Jeg vil gerne registreres i byen
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quali documenti devo portare?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Vragen of er registratiekosten zijn
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Spese ospedaliere
Hospitalsgebyrer
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Spese per la consultazione di uno specialista
Speciallægegebyrer
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test diagnostici
Diagnosetests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Operazioni chirurgiche
Kirurgiske indgreb
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Trattamento psichiatrico
Psykiatrisk behandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure dentali
Tandbehandlinger
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure oculistiche
Øjenbehandlinger
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
La mia patente di guida è valida?
Er mit kørekort gyldigt her?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Vorrei prenotare l' __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
esame di teoria
teoritest
Type test
esame di guida
køreprøve
Type test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
l'indirizzo
adressen
Wat zou u graag veranderen?
il nome
navnet
Wat zou u graag veranderen?
la foto
billedet
Wat zou u graag veranderen?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
smarrita
mistet
Rijbewijs probleem
rubata
stjålet
Rijbewijs probleem
deteriorata
beskadiget
Rijbewijs probleem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Non ho precedenti penali.
Jeg har en ren straffeattest
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ho il livello richiesto di [lingua].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot