Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Può aiutarmi a compilare il modulo?
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quali documenti devo portare per ____ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Le informazioni sono riservate.
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Come si chiama?
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Dove risiede?
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
Qual è il suo indirizzo?
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual è la sua cittadinanza?
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando è arrivato/a in [stato]?
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Può mostrarmi la sua carta di identità?
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Il mio stato civile è __________.
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
celibe (m) / nubile (f)
单身
Burgerlijke staat
coniugato/a
已婚
Burgerlijke staat
separato/a
分居
Burgerlijke staat
divorziato/a
离异
Burgerlijke staat
convivente
同居
Burgerlijke staat
in un'unione civile
民事结婚
Burgerlijke staat
in una coppia non sposata
未婚伴侣
Burgerlijke staat
in un'unione di fatto
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
vedovo/a
鳏居
Burgerlijke staat
Ha figli?
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ha familiari a carico?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quali documenti devo portare?
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Spese ospedaliere
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Spese per la consultazione di uno specialista
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test diagnostici
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Operazioni chirurgiche
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Trattamento psichiatrico
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure dentali
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure oculistiche
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
La mia patente di guida è valida?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Vorrei prenotare l' __________.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
esame di teoria
理论考试
Type test
esame di guida
路考
Type test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
l'indirizzo
地址
Wat zou u graag veranderen?
il nome
名字
Wat zou u graag veranderen?
la foto
照片
Wat zou u graag veranderen?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
smarrita
丢失
Rijbewijs probleem
rubata
被偷了
Rijbewijs probleem
deteriorata
受损
Rijbewijs probleem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Non ho precedenti penali.
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ho il livello richiesto di [lingua].
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot