Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Hol találom a ____űrlapot?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vragen waar een document is afgegeven
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Ellopták a [dokumentumomat].
Můj [dokument] byl ukraden.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Az információ bizalmas.
Tyto informace jsou důvěrné.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Hogy hívják?
Jak se jmenuješ?
Vragen naar iemand zijn naam
Mikor és hol született?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Hol lakik?
Kde bydlíte?
Vragen waar iemand woont
Mi a címe?
Jaká je vaše adresa?
Naar iemand zijn adres vragen
Mi az állampolgársága?
Jaké je vaše občanství?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Mikor érkezett [országba]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

A családi állapotom ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
egyedülálló/hajadon/nőtlen
svobodný/á
Burgerlijke staat
házas
ženatý/vdaná
Burgerlijke staat
külön él a házastársától
odděleni
Burgerlijke staat
elvált
rozvedený/rozvedená
Burgerlijke staat
élettársi kapcsolatban van
žijící ve společné domácnosti
Burgerlijke staat
regisztrált élettársi kapcsolatban van
v registrovaném partnerství
Burgerlijke staat
élettársi kapcsolatban van
nesezdaní partneři
Burgerlijke staat
élettársi kapcsolatban van
v domácím partnerství
Burgerlijke staat
özvegy
vdovec/vdova
Burgerlijke staat
Vannak gyermekei?
Máte děti?
Vragen of iemand kinderen heeft
Élnek önnel eltartottak?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Szeretném egyesíteni a családomat.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Szeretnék regisztrálni.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Van regisztrációs díj?
Je registrace zpoplatněná?
Vragen of er registratiekosten zijn
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Mit fedez a biztosítás?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Kórházi költségek
Poplatky za pobyt v nemocnici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Szakorvos
Poplatky za konsultace se specialisty
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnostické testy
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Műtéti beavatkozás
Chirurgické zákroky
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Pszichiátriai kezelés
Psychiatrická léčba
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Fogorvosi kezelés
Zubní ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Szemészeti kezelés
Oční ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Miért igényli a beutazási vízumot?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Musím změnit svou registrační značku?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Érvényes itt a jogosítványom?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Szeretném lefoglalni a __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
elméleti vizsga
Teoretický test
Type test
gyakorlati vizsga
Praktický test
Type test
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
cím
adresu
Wat zou u graag veranderen?
név
jméno
Wat zou u graag veranderen?
fénykép
fotografii
Wat zou u graag veranderen?
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Szeretném megújítani a jogosítványom
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
elveszett
ztracený
Rijbewijs probleem
ellopott
ukradený
Rijbewijs probleem
sérült
zničený
Rijbewijs probleem
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Büntetlen előéletű vagyok.
Mám čistý trestní rejstřík.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot