Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Hol találom a ____űrlapot?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Ellopták a [dokumentumomat].
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Az információ bizalmas.
Le informazioni sono riservate.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Hogy hívják?
Come si chiama?
Vragen naar iemand zijn naam
Mikor és hol született?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Hol lakik?
Dove risiede?
Vragen waar iemand woont
Mi a címe?
Qual è il suo indirizzo?
Naar iemand zijn adres vragen
Mi az állampolgársága?
Qual è la sua cittadinanza?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Mikor érkezett [országba]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

A családi állapotom ___________.
Il mio stato civile è __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
egyedülálló/hajadon/nőtlen
celibe (m) / nubile (f)
Burgerlijke staat
házas
coniugato/a
Burgerlijke staat
külön él a házastársától
separato/a
Burgerlijke staat
elvált
divorziato/a
Burgerlijke staat
élettársi kapcsolatban van
convivente
Burgerlijke staat
regisztrált élettársi kapcsolatban van
in un'unione civile
Burgerlijke staat
élettársi kapcsolatban van
in una coppia non sposata
Burgerlijke staat
élettársi kapcsolatban van
in un'unione di fatto
Burgerlijke staat
özvegy
vedovo/a
Burgerlijke staat
Vannak gyermekei?
Ha figli?
Vragen of iemand kinderen heeft
Élnek önnel eltartottak?
Ha familiari a carico?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Szeretném egyesíteni a családomat.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Szeretnék regisztrálni.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Quali documenti devo portare?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Van regisztrációs díj?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Vragen of er registratiekosten zijn
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Mit fedez a biztosítás?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Kórházi költségek
Spese ospedaliere
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Szakorvos
Spese per la consultazione di uno specialista
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnosztikai vizsgálatok
Test diagnostici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Műtéti beavatkozás
Operazioni chirurgiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Pszichiátriai kezelés
Trattamento psichiatrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Fogorvosi kezelés
Cure dentali
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Szemészeti kezelés
Cure oculistiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Miért igényli a beutazási vízumot?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Érvényes itt a jogosítványom?
La mia patente di guida è valida?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Szeretném lefoglalni a __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
elméleti vizsga
esame di teoria
Type test
gyakorlati vizsga
esame di guida
Type test
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
cím
l'indirizzo
Wat zou u graag veranderen?
név
il nome
Wat zou u graag veranderen?
fénykép
la foto
Wat zou u graag veranderen?
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Szeretném megújítani a jogosítványom
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
elveszett
smarrita
Rijbewijs probleem
ellopott
rubata
Rijbewijs probleem
sérült
deteriorata
Rijbewijs probleem
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Büntetlen előéletű vagyok.
Non ho precedenti penali.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot