Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Vragen waar een document is afgegeven
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
¿Cuándo caduca su DNI?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Me han robado el/la (documento).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
La información es confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Πώς σας λένε;
¿Cómo se llama usted?
Vragen naar iemand zijn naam
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Πού μένετε;
¿Dónde vive usted?
Vragen waar iemand woont
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
¿Cuál es su dirección?
Naar iemand zijn adres vragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
¿Cuál es su nacionalidad?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
¿Cuándo llegó a (país)?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
¿Me deja su DNI, por favor?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mi estado civil es ______________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
ελεύθερος/η
soltero/a
Burgerlijke staat
παντρεμένος/η
casado/a
Burgerlijke staat
σε διάσταση
separado/a
Burgerlijke staat
χωρισμένος/η
divorciado/a
Burgerlijke staat
συμβίωση
cohabitante
Burgerlijke staat
σε αστική ένωση
en unión civil
Burgerlijke staat
ανύπαντροι σύντροφοι
pareja de hecho
Burgerlijke staat
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
pareja de hecho
Burgerlijke staat
χήρος/χήρα
viudo/a
Burgerlijke staat
έχετε παιδιά;
¿Tiene usted hijos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
¿Residen con usted personas a su cargo?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Me gustaría empadronarme.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
¿Qué documentos tengo que presentar?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Vragen of er registratiekosten zijn
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Vengo a registrar mi domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
¿Necesito un seguro de salud privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
¿Qué cubre el seguro de salud?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Τέλη νοσοκομείου
Tasas hospitalarias
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Honorarios de médicos especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Διαγνωστικές εξετάσεις
Pruebas diagnósticas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Χειρουργικές επεμβάσεις
Intervenciones quirúrjicas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratamiento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamientos dentales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamientos oftalmológicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
θεωρητική εξέταση
el examen teórico
Type test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
el examen práctico
Type test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
διεύθυνση
la dirección
Wat zou u graag veranderen?
όνομα
el nombre
Wat zou u graag veranderen?
φωτογραφία
la fotografía
Wat zou u graag veranderen?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
χαμένη
lo he perdido
Rijbewijs probleem
κλεμμένη
me lo han robado
Rijbewijs probleem
κατεστραμμένη
se ha dañado
Rijbewijs probleem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
No tengo antecedentes penales.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot