Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Când a fost emis [documentul]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Unde a fost emis [documentul]?
Vragen waar een document is afgegeven
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Când îți expiră ID-ul?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mi s-a furat [documentul].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Informația este confidențială.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Πώς σας λένε;
Cum vă cheamă?
Vragen naar iemand zijn naam
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Πού μένετε;
Unde locuiți?
Vragen waar iemand woont
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Care este adresa dumneavoastră?
Naar iemand zijn adres vragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Ce cetățenie aveți?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Când ați ajuns în [țara]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Starea mea civilă este ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
ελεύθερος/η
Singur
Burgerlijke staat
παντρεμένος/η
Căsătorit/ă
Burgerlijke staat
σε διάσταση
separat/ă
Burgerlijke staat
χωρισμένος/η
divorțat/ă
Burgerlijke staat
συμβίωση
concobinaj
Burgerlijke staat
σε αστική ένωση
într-o uniune civilă
Burgerlijke staat
ανύπαντροι σύντροφοι
necăsătorit/ă
Burgerlijke staat
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
partener/ă de viață
Burgerlijke staat
χήρος/χήρα
văduv/ă
Burgerlijke staat
έχετε παιδιά;
Aveți copii?
Vragen of iemand kinderen heeft
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Ce documente trebuie să aduc?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Există vreo taxă de înregistrare?
Vragen of er registratiekosten zijn
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Τέλη νοσοκομείου
Taxe pentru spitalizare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Onorarii ale medicilor specialiști
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Διαγνωστικές εξετάσεις
Test de diagnosticare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Χειρουργικές επεμβάσεις
Intervenții chirurgicale
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratament psihiatric
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamente dentare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamente oftalmologice
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
De ce solicitați o viză de intrare?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Cum îmi pot extinde viza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Este permisul meu de conducere valid aici?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
θεωρητική εξέταση
testul teoretic
Type test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
examenul practic
Type test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
διεύθυνση
Adresa
Wat zou u graag veranderen?
όνομα
nume
Wat zou u graag veranderen?
φωτογραφία
fotografia
Wat zou u graag veranderen?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
χαμένη
pierdut
Rijbewijs probleem
κλεμμένη
furat
Rijbewijs probleem
κατεστραμμένη
distrus
Rijbewijs probleem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Nu am antecedente penale.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Am nivelul necesar de [limbă].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Partenerul meu este __________.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot