Japans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Vragen waar men een formulier kan vinden
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vragen wanneer een document is afgegeven
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vragen waar een document is afgegeven
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vragen welke documenten u moet meenemen
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Πώς σας λένε;
Vragen naar iemand zijn naam
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Πού μένετε;
Vragen waar iemand woont
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Naar iemand zijn adres vragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
ελεύθερος/η
Burgerlijke staat
παντρεμένος/η
Burgerlijke staat
σε διάσταση
Burgerlijke staat
χωρισμένος/η
Burgerlijke staat
συμβίωση
Burgerlijke staat
σε αστική ένωση
Burgerlijke staat
ανύπαντροι σύντροφοι
Burgerlijke staat
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Burgerlijke staat
χήρος/χήρα
Burgerlijke staat
έχετε παιδιά;
Vragen of iemand kinderen heeft
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Vragen of er registratiekosten zijn
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Τέλη νοσοκομείου
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Διαγνωστικές εξετάσεις
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Χειρουργικές επεμβάσεις
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ψυχιατρική θεραπεία
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Οδοντιατρικές θεραπείες
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
θεωρητική εξέταση
Type test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
διεύθυνση
Wat zou u graag veranderen?
όνομα
Wat zou u graag veranderen?
φωτογραφία
Wat zou u graag veranderen?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
χαμένη
Rijbewijs probleem
κλεμμένη
Rijbewijs probleem
κατεστραμμένη
Rijbewijs probleem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot