Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Le informazioni sono riservate.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Πώς σας λένε;
Come si chiama?
Vragen naar iemand zijn naam
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Πού μένετε;
Dove risiede?
Vragen waar iemand woont
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Qual è il suo indirizzo?
Naar iemand zijn adres vragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Qual è la sua cittadinanza?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quando è arrivato/a in [stato]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Il mio stato civile è __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
ελεύθερος/η
celibe (m) / nubile (f)
Burgerlijke staat
παντρεμένος/η
coniugato/a
Burgerlijke staat
σε διάσταση
separato/a
Burgerlijke staat
χωρισμένος/η
divorziato/a
Burgerlijke staat
συμβίωση
convivente
Burgerlijke staat
σε αστική ένωση
in un'unione civile
Burgerlijke staat
ανύπαντροι σύντροφοι
in una coppia non sposata
Burgerlijke staat
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in un'unione di fatto
Burgerlijke staat
χήρος/χήρα
vedovo/a
Burgerlijke staat
έχετε παιδιά;
Ha figli?
Vragen of iemand kinderen heeft
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ha familiari a carico?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Quali documenti devo portare?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Vragen of er registratiekosten zijn
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Τέλη νοσοκομείου
Spese ospedaliere
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Spese per la consultazione di uno specialista
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Διαγνωστικές εξετάσεις
Test diagnostici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Χειρουργικές επεμβάσεις
Operazioni chirurgiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ψυχιατρική θεραπεία
Trattamento psichiatrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Οδοντιατρικές θεραπείες
Cure dentali
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Cure oculistiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
La mia patente di guida è valida?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
θεωρητική εξέταση
esame di teoria
Type test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
esame di guida
Type test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
διεύθυνση
l'indirizzo
Wat zou u graag veranderen?
όνομα
il nome
Wat zou u graag veranderen?
φωτογραφία
la foto
Wat zou u graag veranderen?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
χαμένη
smarrita
Rijbewijs probleem
κλεμμένη
rubata
Rijbewijs probleem
κατεστραμμένη
deteriorata
Rijbewijs probleem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Non ho precedenti penali.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot