Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Où votre [document] a été délivré ?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Vragen waar een document is afgegeven
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Hvornår udløber dit ID?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Ces informations sont confidentielles.
Informationerne er fortrolige.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Comment vous appelez-vous ?
Hvad hedder du?
Vragen naar iemand zijn naam
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Hvor og hvornår er du født?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Où résidez-vous ?
Hvor bor du?
Vragen waar iemand woont
Où habitez-vous ?
Hvad er din adresse?
Naar iemand zijn adres vragen
Quelle est votre nationalité ?
Hvad er dit statsborgerskab?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Hvornår ankom du til [land]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Må jeg se dit ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Ma situation matrimoniale est _____.
Jeg er ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
célibataire
single
Burgerlijke staat
Marié(e)
gift
Burgerlijke staat
Séparé(e)
separeret
Burgerlijke staat
Divorcé(e)
fraskilt
Burgerlijke staat
en concubinage
samlevende
Burgerlijke staat
dans une union civile
i et indregistreret parforhold
Burgerlijke staat
en concubinage
ugifte partnere
Burgerlijke staat
en partenariat domestique
i et indenlandsk parforhold
Burgerlijke staat
veuf/veuve
enke
Burgerlijke staat
Vous avez des enfants ?
Har du børn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Vous avez des personnes à charge ?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Je voudrais réunir ma famille.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Jeg vil gerne registreres i byen
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quels documents dois-je apporter ?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Vragen of er registratiekosten zijn
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Je voudrais demander un permis de séjour.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Frais hospitaliers
Hospitalsgebyrer
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Frais de consultation d'un spécialiste
Speciallægegebyrer
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tests diagnostiques
Diagnosetests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opérations chirurgicales
Kirurgiske indgreb
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Traitement psychiatrique
Psykiatrisk behandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins dentaires
Tandbehandlinger
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins oculaires
Øjenbehandlinger
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Er mit kørekort gyldigt her?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
le code
teoritest
Type test
la conduite
køreprøve
Type test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mon adresse
adressen
Wat zou u graag veranderen?
mon nom
navnet
Wat zou u graag veranderen?
ma photo
billedet
Wat zou u graag veranderen?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdu
mistet
Rijbewijs probleem
volé
stjålet
Rijbewijs probleem
abîmé
beskadiget
Rijbewijs probleem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Jeg har en ren straffeattest
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mon conjoint est [nationalité].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot