Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Vragen waar een document is afgegeven
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
¿Cuándo caduca su DNI?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Me han robado el/la (documento).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
La información es confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Mikä sinun nimesi on?
¿Cómo se llama usted?
Vragen naar iemand zijn naam
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Missä sinä asut?
¿Dónde vive usted?
Vragen waar iemand woont
Mikä sinun osoitteesi on?
¿Cuál es su dirección?
Naar iemand zijn adres vragen
Minkä maan kansalainen sinä olet?
¿Cuál es su nacionalidad?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Koska sinä saavuit [maahan]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
¿Me deja su DNI, por favor?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Minä olen _________.
Mi estado civil es ______________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
naimaton
soltero/a
Burgerlijke staat
naimisissa
casado/a
Burgerlijke staat
asumuserossa
separado/a
Burgerlijke staat
eronnut
divorciado/a
Burgerlijke staat
avoliitossa
cohabitante
Burgerlijke staat
rekisteröidyssä parisuhteessa
en unión civil
Burgerlijke staat
parisuhteessa
pareja de hecho
Burgerlijke staat
avoliitossa
pareja de hecho
Burgerlijke staat
leski
viudo/a
Burgerlijke staat
Onko sinulla lapsia?
¿Tiene usted hijos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Me gustaría empadronarme.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Vragen of er registratiekosten zijn
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Vengo a registrar mi domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Mitä vakuutus kattaa?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Sairaalakulut
Tasas hospitalarias
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Erikoislääkärikustannukset
Honorarios de médicos especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostinen tutkimus
Pruebas diagnósticas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiset toimenpiteet
Intervenciones quirúrjicas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrinen hoito
Tratamiento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Hammashoito
Tratamientos dentales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Silmähoito
Tratamientos oftalmológicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kuinka voin pidentää viisumiani?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Kelpaako ajokorttini täällä?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Haluaisin suorittaa ________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriakokeen
el examen teórico
Type test
inssiajon
el examen práctico
Type test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
osoitetta
la dirección
Wat zou u graag veranderen?
nimeä
el nombre
Wat zou u graag veranderen?
kuvaa
la fotografía
Wat zou u graag veranderen?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Haluaisin uusia ajokorttini.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
kadonneen
lo he perdido
Rijbewijs probleem
varastetun
me lo han robado
Rijbewijs probleem
vaurioituneen
se ha dañado
Rijbewijs probleem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
No tengo antecedentes penales.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot