Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Где я могу найти форму для ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Когда был выдан ваш документ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Где был выдан ваш [документ] ?
Vragen waar een document is afgegeven
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Мой [документ] украли.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Я заполняю это заявление от лица______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Информация конфиденциальна.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Mikä sinun nimesi on?
Как вас зовут?
Vragen naar iemand zijn naam
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Missä sinä asut?
Где вы живете?
Vragen waar iemand woont
Mikä sinun osoitteesi on?
Каков ваш адрес?
Naar iemand zijn adres vragen
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Какое у вас гражданство?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Koska sinä saavuit [maahan]?
Когда вы въехали в страну?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Minä olen _________.
Мое семейное положение -_______.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
naimaton
холост
Burgerlijke staat
naimisissa
Женат/замужем
Burgerlijke staat
asumuserossa
Разведен/а
Burgerlijke staat
eronnut
Разведен/а
Burgerlijke staat
avoliitossa
в сожительстве
Burgerlijke staat
rekisteröidyssä parisuhteessa
в гражданском браке
Burgerlijke staat
parisuhteessa
Не женатая пара
Burgerlijke staat
avoliitossa
в домашнем партнерстве
Burgerlijke staat
leski
вдовец/вдова
Burgerlijke staat
Onko sinulla lapsia?
У вас есть дети?
Vragen of iemand kinderen heeft
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Какие документы мне нужно принести?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Мне нужно платить за регистрацию?
Vragen of er registratiekosten zijn
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Mitä vakuutus kattaa?
Что покрывает медицинская страховка?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Sairaalakulut
Больничные платы
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Erikoislääkärikustannukset
Платы специалистам
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostinen tutkimus
Диагностические проверки
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiset toimenpiteet
Хирургические процедуры
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrinen hoito
Психиатрическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Hammashoito
Лечение зубов
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Silmähoito
Офтальмологическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Как я могу продлить мою визу?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Мне нужно менять номер своей машины?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Kelpaako ajokorttini täällä?
Мои водительские права здесь действуют?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Haluaisin suorittaa ________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriakokeen
Теоретический тест
Type test
inssiajon
Тест на вождение
Type test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
osoitetta
адрес
Wat zou u graag veranderen?
nimeä
имя
Wat zou u graag veranderen?
kuvaa
фотография
Wat zou u graag veranderen?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Haluaisin uusia ajokorttini.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
kadonneen
потеряно
Rijbewijs probleem
varastetun
украдено
Rijbewijs probleem
vaurioituneen
повреждено
Rijbewijs probleem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
У меня нет судимостей
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot