Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
A informação é confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Mikä sinun nimesi on?
Qual é o seu nome?
Vragen naar iemand zijn naam
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Missä sinä asut?
Onde você mora?
Vragen waar iemand woont
Mikä sinun osoitteesi on?
Qual é o seu endereço?
Naar iemand zijn adres vragen
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Qual é a sua cidadania?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Koska sinä saavuit [maahan]?
Quando você chegou em [país]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Minä olen _________.
Meu estado civil é ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
naimaton
solteiro(a)
Burgerlijke staat
naimisissa
casado(a)
Burgerlijke staat
asumuserossa
separado(a)
Burgerlijke staat
eronnut
divorciado(a)
Burgerlijke staat
avoliitossa
coabitação
Burgerlijke staat
rekisteröidyssä parisuhteessa
em uma união civil
Burgerlijke staat
parisuhteessa
companheiros/união estável
Burgerlijke staat
avoliitossa
parceria doméstica
Burgerlijke staat
leski
viúvo(a)
Burgerlijke staat
Onko sinulla lapsia?
Você tem filhos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Você tem dependentes morando com você?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Gostaria de reencontrar minha família.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Que documentos devo trazer?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Existem taxas de registro?
Vragen of er registratiekosten zijn
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Preciso de seguro de saúde privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Mitä vakuutus kattaa?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Sairaalakulut
Taxas hospitalares
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Erikoislääkärikustannukset
Taxas de especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostinen tutkimus
Testes de diagnóstico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiset toimenpiteet
Procedimentos cirúrgicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrinen hoito
Tratamento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Hammashoito
Tratamentos dentários
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Silmähoito
Tratamento oftalmológico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Por que você está requisitando um visto?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Como posso extender meu visto?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Gostaria de registrar meu veículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Kelpaako ajokorttini täällä?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Haluaisin suorittaa ________.
Gostaria de marcar minha __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriakokeen
prova teórica
Type test
inssiajon
prova prática de direção
Type test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
osoitetta
endereço
Wat zou u graag veranderen?
nimeä
nome
Wat zou u graag veranderen?
kuvaa
foto
Wat zou u graag veranderen?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Haluaisin uusia ajokorttini.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
kadonneen
perdida
Rijbewijs probleem
varastetun
roubada
Rijbewijs probleem
vaurioituneen
danificada
Rijbewijs probleem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot