Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Mikä sinun nimesi on?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Missä sinä asut?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
Mikä sinun osoitteesi on?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Koska sinä saavuit [maahan]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Minä olen _________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
naimaton
alleenstaand
Burgerlijke staat
naimisissa
gehuwd
Burgerlijke staat
asumuserossa
uit elkaar
Burgerlijke staat
eronnut
gescheiden
Burgerlijke staat
avoliitossa
samenwonend
Burgerlijke staat
rekisteröidyssä parisuhteessa
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
parisuhteessa
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
avoliitossa
in een relatie
Burgerlijke staat
leski
verweduwd
Burgerlijke staat
Onko sinulla lapsia?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Mitä vakuutus kattaa?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Sairaalakulut
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Erikoislääkärikustannukset
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostinen tutkimus
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiset toimenpiteet
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrinen hoito
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Hammashoito
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Silmähoito
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Kelpaako ajokorttini täällä?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Haluaisin suorittaa ________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriakokeen
theoretische test
Type test
inssiajon
rijexamen
Type test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
osoitetta
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
nimeä
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
kuvaa
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
kadonneen
verloren
Rijbewijs probleem
varastetun
gestolen
Rijbewijs probleem
vaurioituneen
beschadigd
Rijbewijs probleem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot