Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Le informazioni sono riservate.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Mikä sinun nimesi on?
Come si chiama?
Vragen naar iemand zijn naam
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Missä sinä asut?
Dove risiede?
Vragen waar iemand woont
Mikä sinun osoitteesi on?
Qual è il suo indirizzo?
Naar iemand zijn adres vragen
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Qual è la sua cittadinanza?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Koska sinä saavuit [maahan]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Minä olen _________.
Il mio stato civile è __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
naimaton
celibe (m) / nubile (f)
Burgerlijke staat
naimisissa
coniugato/a
Burgerlijke staat
asumuserossa
separato/a
Burgerlijke staat
eronnut
divorziato/a
Burgerlijke staat
avoliitossa
convivente
Burgerlijke staat
rekisteröidyssä parisuhteessa
in un'unione civile
Burgerlijke staat
parisuhteessa
in una coppia non sposata
Burgerlijke staat
avoliitossa
in un'unione di fatto
Burgerlijke staat
leski
vedovo/a
Burgerlijke staat
Onko sinulla lapsia?
Ha figli?
Vragen of iemand kinderen heeft
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ha familiari a carico?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Quali documenti devo portare?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Vragen of er registratiekosten zijn
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Mitä vakuutus kattaa?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Sairaalakulut
Spese ospedaliere
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Erikoislääkärikustannukset
Spese per la consultazione di uno specialista
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostinen tutkimus
Test diagnostici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiset toimenpiteet
Operazioni chirurgiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrinen hoito
Trattamento psichiatrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Hammashoito
Cure dentali
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Silmähoito
Cure oculistiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Kelpaako ajokorttini täällä?
La mia patente di guida è valida?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Haluaisin suorittaa ________.
Vorrei prenotare l' __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriakokeen
esame di teoria
Type test
inssiajon
esame di guida
Type test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
osoitetta
l'indirizzo
Wat zou u graag veranderen?
nimeä
il nome
Wat zou u graag veranderen?
kuvaa
la foto
Wat zou u graag veranderen?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Haluaisin uusia ajokorttini.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
kadonneen
smarrita
Rijbewijs probleem
varastetun
rubata
Rijbewijs probleem
vaurioituneen
deteriorata
Rijbewijs probleem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Non ho precedenti penali.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot