Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Où votre [document] a été délivré ?
Vragen waar een document is afgegeven
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ces informations sont confidentielles.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Mikä sinun nimesi on?
Comment vous appelez-vous ?
Vragen naar iemand zijn naam
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Missä sinä asut?
Où résidez-vous ?
Vragen waar iemand woont
Mikä sinun osoitteesi on?
Où habitez-vous ?
Naar iemand zijn adres vragen
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Quelle est votre nationalité ?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Koska sinä saavuit [maahan]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Minä olen _________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
naimaton
célibataire
Burgerlijke staat
naimisissa
Marié(e)
Burgerlijke staat
asumuserossa
Séparé(e)
Burgerlijke staat
eronnut
Divorcé(e)
Burgerlijke staat
avoliitossa
en concubinage
Burgerlijke staat
rekisteröidyssä parisuhteessa
dans une union civile
Burgerlijke staat
parisuhteessa
en concubinage
Burgerlijke staat
avoliitossa
en partenariat domestique
Burgerlijke staat
leski
veuf/veuve
Burgerlijke staat
Onko sinulla lapsia?
Vous avez des enfants ?
Vragen of iemand kinderen heeft
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Vous avez des personnes à charge ?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Je voudrais réunir ma famille.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Quels documents dois-je apporter ?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Vragen of er registratiekosten zijn
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Mitä vakuutus kattaa?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Sairaalakulut
Frais hospitaliers
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Erikoislääkärikustannukset
Frais de consultation d'un spécialiste
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostinen tutkimus
Tests diagnostiques
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiset toimenpiteet
Opérations chirurgicales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrinen hoito
Traitement psychiatrique
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Hammashoito
Soins dentaires
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Silmähoito
Soins oculaires
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Kelpaako ajokorttini täällä?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Haluaisin suorittaa ________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriakokeen
le code
Type test
inssiajon
la conduite
Type test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
osoitetta
mon adresse
Wat zou u graag veranderen?
nimeä
mon nom
Wat zou u graag veranderen?
kuvaa
ma photo
Wat zou u graag veranderen?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Haluaisin uusia ajokorttini.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
kadonneen
perdu
Rijbewijs probleem
varastetun
volé
Rijbewijs probleem
vaurioituneen
abîmé
Rijbewijs probleem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mon conjoint est [nationalité].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot