Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Minun [dokumenttini] varastettiin.
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Mikä sinun nimesi on?
What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Missä sinä asut?
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
Mikä sinun osoitteesi on?
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
Minkä maan kansalainen sinä olet?
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Koska sinä saavuit [maahan]?
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Minä olen _________.
My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
naimaton
single
Burgerlijke staat
naimisissa
married
Burgerlijke staat
asumuserossa
separated
Burgerlijke staat
eronnut
divorced
Burgerlijke staat
avoliitossa
cohabiting
Burgerlijke staat
rekisteröidyssä parisuhteessa
in a civil union
Burgerlijke staat
parisuhteessa
unmarried partners
Burgerlijke staat
avoliitossa
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
leski
widowed
Burgerlijke staat
Onko sinulla lapsia?
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Mitä vakuutus kattaa?
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Sairaalakulut
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Erikoislääkärikustannukset
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostinen tutkimus
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiset toimenpiteet
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrinen hoito
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Hammashoito
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Silmähoito
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kuinka voin pidentää viisumiani?
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Kelpaako ajokorttini täällä?
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Haluaisin suorittaa ________.
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriakokeen
theory test
Type test
inssiajon
driving test
Type test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
osoitetta
address
Wat zou u graag veranderen?
nimeä
name
Wat zou u graag veranderen?
kuvaa
photo
Wat zou u graag veranderen?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Haluaisin uusia ajokorttini.
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
kadonneen
lost
Rijbewijs probleem
varastetun
stolen
Rijbewijs probleem
vaurioituneen
damaged
Rijbewijs probleem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot