Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Minun [dokumenttini] varastettiin.
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Mikä sinun nimesi on?
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Missä sinä asut?
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
Mikä sinun osoitteesi on?
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
Minkä maan kansalainen sinä olet?
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Koska sinä saavuit [maahan]?
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Minä olen _________.
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
naimaton
单身
Burgerlijke staat
naimisissa
已婚
Burgerlijke staat
asumuserossa
分居
Burgerlijke staat
eronnut
离异
Burgerlijke staat
avoliitossa
同居
Burgerlijke staat
rekisteröidyssä parisuhteessa
民事结婚
Burgerlijke staat
parisuhteessa
未婚伴侣
Burgerlijke staat
avoliitossa
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
leski
鳏居
Burgerlijke staat
Onko sinulla lapsia?
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Mitä vakuutus kattaa?
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Sairaalakulut
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Erikoislääkärikustannukset
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostinen tutkimus
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiset toimenpiteet
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrinen hoito
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Hammashoito
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Silmähoito
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kuinka voin pidentää viisumiani?
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Kelpaako ajokorttini täällä?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Haluaisin suorittaa ________.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriakokeen
理论考试
Type test
inssiajon
路考
Type test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
osoitetta
地址
Wat zou u graag veranderen?
nimeä
名字
Wat zou u graag veranderen?
kuvaa
照片
Wat zou u graag veranderen?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Haluaisin uusia ajokorttini.
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
kadonneen
丢失
Rijbewijs probleem
varastetun
被偷了
Rijbewijs probleem
vaurioituneen
受损
Rijbewijs probleem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot