Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La informo estas konfidenca.
A informação é confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Kiel vi nomiĝas?
Qual é o seu nome?
Vragen naar iemand zijn naam
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kie vi loĝas?
Onde você mora?
Vragen waar iemand woont
Kio estas via adreso?
Qual é o seu endereço?
Naar iemand zijn adres vragen
Kio estas via civitaneco?
Qual é a sua cidadania?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando você chegou em [país]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mia edzecostato estas ___________.
Meu estado civil é ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
senedza
solteiro(a)
Burgerlijke staat
edziĝinta
casado(a)
Burgerlijke staat
apartiga
separado(a)
Burgerlijke staat
eksedziĝinta
divorciado(a)
Burgerlijke staat
kunviva
coabitação
Burgerlijke staat
en civila kuniĝo
em uma união civil
Burgerlijke staat
fraŭlaj partneroj
companheiros/união estável
Burgerlijke staat
en hejma partnereco
parceria doméstica
Burgerlijke staat
vidvina
viúvo(a)
Burgerlijke staat
Ĉu vi havas infanojn?
Você tem filhos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Você tem dependentes morando com você?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Gostaria de reencontrar minha família.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Mi ŝatus registri en la urbo.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Kion dokumentojn mi alportus?
Que documentos devo trazer?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Existem taxas de registro?
Vragen of er registratiekosten zijn
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Preciso de seguro de saúde privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalokotizoj
Taxas hospitalares
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kotizoj por la ekspertoj
Taxas de especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnozoprovoj
Testes de diagnóstico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiaj proceduroj
Procedimentos cirúrgicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiatria kuracado
Tratamento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dentaj kuracadoj
Tratamentos dentários
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Okula kuracado
Tratamento oftalmológico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Por que você está requisitando um visto?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Como posso extender meu visto?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Gostaria de registrar meu veículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorian teston
prova teórica
Type test
veturantan teston
prova prática de direção
Type test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adreson
endereço
Wat zou u graag veranderen?
nomon
nome
Wat zou u graag veranderen?
foton
foto
Wat zou u graag veranderen?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdatan
perdida
Rijbewijs probleem
ŝtelatan
roubada
Rijbewijs probleem
difektatan
danificada
Rijbewijs probleem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mi havas puran krimliston
Eu não tenho antecedentes criminais.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot