Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiam elspiras via legitimilo?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ellopták a [dokumentumomat].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Kiel vi nomiĝas?
Hogy hívják?
Vragen naar iemand zijn naam
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Mikor és hol született?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kie vi loĝas?
Hol lakik?
Vragen waar iemand woont
Kio estas via adreso?
Mi a címe?
Naar iemand zijn adres vragen
Kio estas via civitaneco?
Mi az állampolgársága?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiam vi alvenis en [lando]?
Mikor érkezett [országba]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mia edzecostato estas ___________.
A családi állapotom ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
senedza
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Burgerlijke staat
edziĝinta
házas
Burgerlijke staat
apartiga
külön él a házastársától
Burgerlijke staat
eksedziĝinta
elvált
Burgerlijke staat
kunviva
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
en civila kuniĝo
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
fraŭlaj partneroj
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
en hejma partnereco
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
vidvina
özvegy
Burgerlijke staat
Ĉu vi havas infanojn?
Vannak gyermekei?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Élnek önnel eltartottak?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Mi ŝatus registri en la urbo.
Szeretnék regisztrálni.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Kion dokumentojn mi alportus?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Van regisztrációs díj?
Vragen of er registratiekosten zijn
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Mit fedez a biztosítás?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalokotizoj
Kórházi költségek
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kotizoj por la ekspertoj
Szakorvos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnozoprovoj
Diagnosztikai vizsgálatok
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiaj proceduroj
Műtéti beavatkozás
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiatria kuracado
Pszichiátriai kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dentaj kuracadoj
Fogorvosi kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Okula kuracado
Szemészeti kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Érvényes itt a jogosítványom?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorian teston
elméleti vizsga
Type test
veturantan teston
gyakorlati vizsga
Type test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adreson
cím
Wat zou u graag veranderen?
nomon
név
Wat zou u graag veranderen?
foton
fénykép
Wat zou u graag veranderen?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdatan
elveszett
Rijbewijs probleem
ŝtelatan
ellopott
Rijbewijs probleem
difektatan
sérült
Rijbewijs probleem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mi havas puran krimliston
Büntetlen előéletű vagyok.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot