Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiam elspiras via legitimilo?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La informo estas konfidenca.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Kiel vi nomiĝas?
Vragen naar iemand zijn naam
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kie vi loĝas?
Vragen waar iemand woont
Kio estas via adreso?
Naar iemand zijn adres vragen
Kio estas via civitaneco?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiam vi alvenis en [lando]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mia edzecostato estas ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
senedza
Burgerlijke staat
edziĝinta
Burgerlijke staat
apartiga
Burgerlijke staat
eksedziĝinta
Burgerlijke staat
kunviva
Burgerlijke staat
en civila kuniĝo
Burgerlijke staat
fraŭlaj partneroj
Burgerlijke staat
en hejma partnereco
Burgerlijke staat
vidvina
Burgerlijke staat
Ĉu vi havas infanojn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Mi ŝatus registri en la urbo.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Kion dokumentojn mi alportus?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Vragen of er registratiekosten zijn
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalokotizoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kotizoj por la ekspertoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnozoprovoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiaj proceduroj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiatria kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dentaj kuracadoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Okula kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorian teston
Type test
veturantan teston
Type test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adreson
Wat zou u graag veranderen?
nomon
Wat zou u graag veranderen?
foton
Wat zou u graag veranderen?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdatan
Rijbewijs probleem
ŝtelatan
Rijbewijs probleem
difektatan
Rijbewijs probleem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mi havas puran krimliston
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot