Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiam elspiras via legitimilo?
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La informo estas konfidenca.
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Kiel vi nomiĝas?
What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kie vi loĝas?
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
Kio estas via adreso?
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
Kio estas via civitaneco?
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiam vi alvenis en [lando]?
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mia edzecostato estas ___________.
My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
senedza
single
Burgerlijke staat
edziĝinta
married
Burgerlijke staat
apartiga
separated
Burgerlijke staat
eksedziĝinta
divorced
Burgerlijke staat
kunviva
cohabiting
Burgerlijke staat
en civila kuniĝo
in a civil union
Burgerlijke staat
fraŭlaj partneroj
unmarried partners
Burgerlijke staat
en hejma partnereco
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
vidvina
widowed
Burgerlijke staat
Ĉu vi havas infanojn?
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Mi ŝatus registri en la urbo.
I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Kion dokumentojn mi alportus?
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Mi ŝatus peti restadpermeson
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalokotizoj
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kotizoj por la ekspertoj
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnozoprovoj
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiaj proceduroj
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiatria kuracado
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dentaj kuracadoj
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Okula kuracado
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Mi ŝatus rezervi mian __________.
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorian teston
theory test
Type test
veturantan teston
driving test
Type test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adreson
address
Wat zou u graag veranderen?
nomon
name
Wat zou u graag veranderen?
foton
photo
Wat zou u graag veranderen?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdatan
lost
Rijbewijs probleem
ŝtelatan
stolen
Rijbewijs probleem
difektatan
damaged
Rijbewijs probleem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mi havas puran krimliston
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot