Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kie mi povas trovi la formon por ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kie estis via [dokumento] emisiita?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiam elspiras via legitimilo?
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La informo estas konfidenca.
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Kiel vi nomiĝas?
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kie vi loĝas?
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
Kio estas via adreso?
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
Kio estas via civitaneco?
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiam vi alvenis en [lando]?
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mia edzecostato estas ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
senedza
单身
Burgerlijke staat
edziĝinta
已婚
Burgerlijke staat
apartiga
分居
Burgerlijke staat
eksedziĝinta
离异
Burgerlijke staat
kunviva
同居
Burgerlijke staat
en civila kuniĝo
民事结婚
Burgerlijke staat
fraŭlaj partneroj
未婚伴侣
Burgerlijke staat
en hejma partnereco
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
vidvina
鳏居
Burgerlijke staat
Ĉu vi havas infanojn?
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Mi ŝatus registri en la urbo.
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Kion dokumentojn mi alportus?
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ĉu estas registriĝokotizoj?
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Mi ŝatus peti restadpermeson
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalokotizoj
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kotizoj por la ekspertoj
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnozoprovoj
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiaj proceduroj
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiatria kuracado
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dentaj kuracadoj
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Okula kuracado
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Mi ŝatus registri mian veturilon.
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Mi ŝatus rezervi mian __________.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorian teston
理论考试
Type test
veturantan teston
路考
Type test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adreson
地址
Wat zou u graag veranderen?
nomon
名字
Wat zou u graag veranderen?
foton
照片
Wat zou u graag veranderen?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdatan
丢失
Rijbewijs probleem
ŝtelatan
被偷了
Rijbewijs probleem
difektatan
受损
Rijbewijs probleem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mi havas puran krimliston
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot