Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
När går din legitimation ut?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Denna information är konfidentiell.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Vad heter du?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Var bor du?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Vad är din adress?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Vilken nationalitet tillhör du?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
När anlände du till [landet]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Kan du visa mig din legitimation?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Min civilstatus är __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
singel
Burgerlijke staat
married
gift
Burgerlijke staat
separated
separerad
Burgerlijke staat
divorced
skild
Burgerlijke staat
cohabiting
sambo
Burgerlijke staat
in a civil union
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
unmarried partners
ogift par
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
widowed
änka
Burgerlijke staat
Do you have children?
Har du barn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Vilka dokument ska jag ta med?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Kostar det något att registrera sig?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Jag vill registrera min bostad.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Patientavgifter
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Specialistkostnader
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Diagnostiska prov
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Kirurgiska ingrepp
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Tandbehandlingar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Ögonbehandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Varför begär du ett inresevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Är mitt körkort giltigt här?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
teoriprov
Type test
driving test
uppkörning
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
adressen
Wat zou u graag veranderen?
name
namnet
Wat zou u graag veranderen?
photo
bilden
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
borttappat
Rijbewijs probleem
stolen
stulet
Rijbewijs probleem
damaged
förstört
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot