Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
[belge] ne zaman verildi?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
[belge] nerede verildi?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
[belge] belgem çalındı.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Bu bilgi özeldir.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Adınız nedir?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Nerede yaşıyorsunuz?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
İkamet adresiniz nedir?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Medeni halim ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
bekar
Burgerlijke staat
married
evli
Burgerlijke staat
separated
ayrılmış
Burgerlijke staat
divorced
boşanmış
Burgerlijke staat
cohabiting
birlikte yaşıyor
Burgerlijke staat
in a civil union
medeni birliktelik
Burgerlijke staat
unmarried partners
evlenmemiş çift
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
medeni ortaklık içinde
Burgerlijke staat
widowed
dul
Burgerlijke staat
Do you have children?
Çocuğunuz var mı?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Hastane masrafları
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Uzman doktor ücretleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Tanı koyma testleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Cerrahi operasyonlar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Psikiyatri tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Diş tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Göz tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Vize başvurum neden reddedildi?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
teorik sınav
Type test
driving test
direksiyon sınavı
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
adres
Wat zou u graag veranderen?
name
ad
Wat zou u graag veranderen?
photo
fotoğraf
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
kayıp
Rijbewijs probleem
stolen
çalınmış
Rijbewijs probleem
damaged
hasarlı
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Sabıka kaydım yoktur.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot