Koreaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
Burgerlijke staat
married
Burgerlijke staat
separated
Burgerlijke staat
divorced
Burgerlijke staat
cohabiting
Burgerlijke staat
in a civil union
Burgerlijke staat
unmarried partners
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
widowed
Burgerlijke staat
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
Type test
driving test
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
Wat zou u graag veranderen?
name
Wat zou u graag veranderen?
photo
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
Rijbewijs probleem
stolen
Rijbewijs probleem
damaged
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot