Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Πώς σας λένε;
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Πού μένετε;
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
ελεύθερος/η
Burgerlijke staat
married
παντρεμένος/η
Burgerlijke staat
separated
σε διάσταση
Burgerlijke staat
divorced
χωρισμένος/η
Burgerlijke staat
cohabiting
συμβίωση
Burgerlijke staat
in a civil union
σε αστική ένωση
Burgerlijke staat
unmarried partners
ανύπαντροι σύντροφοι
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Burgerlijke staat
widowed
χήρος/χήρα
Burgerlijke staat
Do you have children?
έχετε παιδιά;
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Τέλη νοσοκομείου
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Διαγνωστικές εξετάσεις
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Χειρουργικές επεμβάσεις
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Ψυχιατρική θεραπεία
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Οδοντιατρικές θεραπείες
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
θεωρητική εξέταση
Type test
driving test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
διεύθυνση
Wat zou u graag veranderen?
name
όνομα
Wat zou u graag veranderen?
photo
φωτογραφία
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
χαμένη
Rijbewijs probleem
stolen
κλεμμένη
Rijbewijs probleem
damaged
κατεστραμμένη
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot