Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
Hvornår udløber dit ID?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
Informationerne er fortrolige.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
Hvad hedder du?
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
Hvor og hvornår er du født?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
Hvor bor du?
Vragen waar iemand woont
What is your address?
Hvad er din adresse?
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
Hvad er dit statsborgerskab?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
Må jeg se dit ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
Jeg er ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
single
Burgerlijke staat
married
gift
Burgerlijke staat
separated
separeret
Burgerlijke staat
divorced
fraskilt
Burgerlijke staat
cohabiting
samlevende
Burgerlijke staat
in a civil union
i et indregistreret parforhold
Burgerlijke staat
unmarried partners
ugifte partnere
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
i et indenlandsk parforhold
Burgerlijke staat
widowed
enke
Burgerlijke staat
Do you have children?
Har du børn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
Jeg vil gerne registreres i byen
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
Hospitalsgebyrer
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
Speciallægegebyrer
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
Diagnosetests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
Kirurgiske indgreb
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
Tandbehandlinger
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
Øjenbehandlinger
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
Er mit kørekort gyldigt her?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
teoritest
Type test
driving test
køreprøve
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
adressen
Wat zou u graag veranderen?
name
navnet
Wat zou u graag veranderen?
photo
billedet
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
mistet
Rijbewijs probleem
stolen
stjålet
Rijbewijs probleem
damaged
beskadiget
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
Jeg har en ren straffeattest
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot