Arabisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Where can I find the form for ____ ?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Vragen waar men een formulier kan vinden
When was your [document] issued?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Vragen wanneer een document is afgegeven
Where was your [document] issued?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Vragen waar een document is afgegeven
When does your ID expire?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Could you help me fill out the form?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
What documents should I bring for __________ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Vragen welke documenten u moet meenemen
To apply for [document], you must provide at least_______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
My [document] has been stolen.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
I am completing this application on behalf of _____ .
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
The information is confidential.
المعلومات سرية.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Can you give me a receipt for this application?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

What is your name?
ما هو اسمك؟
Vragen naar iemand zijn naam
Could you please tell me your place and date of birth?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Where do you live?
أين تعيش؟
Vragen waar iemand woont
What is your address?
ما هو عنوانك؟
Naar iemand zijn adres vragen
What is your citizenship?
ما هي جنسيتك؟
Vragen naar de nationaliteit van iemand
When did you arrive in [country]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Could you please show me your ID?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

My marital status is ___________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
عازب
Burgerlijke staat
married
متزوج
Burgerlijke staat
separated
منفصل
Burgerlijke staat
divorced
مطلق
Burgerlijke staat
cohabiting
لدي شريك/شريكة في السكن
Burgerlijke staat
in a civil union
متزوجان مدنيا
Burgerlijke staat
unmarried partners
شريكان غير متزوجين
Burgerlijke staat
in a domestic partnership
في شراكة منزلية
Burgerlijke staat
widowed
أرمل/أرملة
Burgerlijke staat
Do you have children?
هل لديك أطفال؟
Vragen of iemand kinderen heeft
Do you have dependents living with you?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
I would like to reunite with my family.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

I would like to register in the city.
أرغب في التسجيل في المدينة
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
What documents shall I bring?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Are there any registration fees?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Vragen of er registratiekosten zijn
I am here for the domicile registration.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
I would like to apply for a good conduct certificate.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
I would like to apply for a residence permit.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

I would like to ask some questions about the health insurance.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Do I need private health insurance?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
What is covered by the health insurance?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospital fees
تكاليف المستشفى
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialists' fees
أجور المختصين
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostic tests
اختبارات التشخيص
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Surgical procedures
العمليات الجراحية
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatric treatment
العلاج النفسي
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Dental treatments
العلاج السني
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Eye care treatment
علاج العينين
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Why are you requesting the entry visa?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Do I need a visa to visit [country]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
How can I extend my visa?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Why has my visa application been rejected?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Can I apply to become a permanent resident?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Do I have to change the license plate of my car?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
I would like to register my vehicle.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is my driving licence valid here?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
I would like to apply for a provisional driving license.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
I would like to book my __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theory test
اختبار نظري
Type test
driving test
اختبار القيادة
Type test
I would like to change the ____________on my driving license.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
address
العنوان
Wat zou u graag veranderen?
name
الاسم
Wat zou u graag veranderen?
photo
الصورة
Wat zou u graag veranderen?
I would like to add higher categories to my driving license.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
I would like to renew my driving license.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
I would like to replace a ___________ driving license.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lost
ضائعة
Rijbewijs probleem
stolen
مسروقة
Rijbewijs probleem
damaged
متضررة
Rijbewijs probleem
I would like to appeal my license suspension.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Where can I register for the [language] test?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
I have a clean criminal record.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
I have the required level of [language].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
What are the fees for citizenship application?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot