Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Wo kann ich das Formular für____finden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Когда был выдан ваш документ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Где был выдан ваш [документ] ?
Vragen waar een document is afgegeven
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Мой [документ] украли.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Информация конфиденциальна.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wie heißen Sie?
Как вас зовут?
Vragen naar iemand zijn naam
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Wo wohnen Sie?
Где вы живете?
Vragen waar iemand woont
Wie ist Ihre Adresse?
Каков ваш адрес?
Naar iemand zijn adres vragen
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Какое у вас гражданство?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Когда вы въехали в страну?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mein Familienstand ist_____.
Мое семейное положение -_______.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
ledig
холост
Burgerlijke staat
verheiratet
Женат/замужем
Burgerlijke staat
getrennt
Разведен/а
Burgerlijke staat
geschieden
Разведен/а
Burgerlijke staat
zusammenlebend
в сожительстве
Burgerlijke staat
in einer eingetragenen Partnerschaft
в гражданском браке
Burgerlijke staat
unverheiratetes Paar
Не женатая пара
Burgerlijke staat
in einer Partnerschaft
в домашнем партнерстве
Burgerlijke staat
verwitwet
вдовец/вдова
Burgerlijke staat
Haben Sie Kinder?
У вас есть дети?
Vragen of iemand kinderen heeft
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Какие документы мне нужно принести?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Gibt es Anmeldegebühren?
Мне нужно платить за регистрацию?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Что покрывает медицинская страховка?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Krankenhausgebühren
Больничные платы
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Facharztkosten
Платы специалистам
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnosetests
Диагностические проверки
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische Eingriffe
Хирургические процедуры
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische Behandlung
Психиатрическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zahnbehandlungen
Лечение зубов
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Augenbehandlungen
Офтальмологическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Как я могу продлить мою визу?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Мне нужно менять номер своей машины?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ist mein Führerschein hier gültig?
Мои водительские права здесь действуют?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
den Theorieteil
Теоретический тест
Type test
den praktischen Teil
Тест на вождение
Type test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
die Adresse
адрес
Wat zou u graag veranderen?
den Namen
имя
Wat zou u graag veranderen?
das Foto
фотография
Wat zou u graag veranderen?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verlorenen
потеряно
Rijbewijs probleem
gestohlenen
украдено
Rijbewijs probleem
beschädigten
повреждено
Rijbewijs probleem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
У меня нет судимостей
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot