Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Wo kann ich das Formular für____finden?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Când a fost emis [documentul]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Unde a fost emis [documentul]?
Vragen waar een document is afgegeven
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Când îți expiră ID-ul?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mi s-a furat [documentul].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Informația este confidențială.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wie heißen Sie?
Cum vă cheamă?
Vragen naar iemand zijn naam
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Wo wohnen Sie?
Unde locuiți?
Vragen waar iemand woont
Wie ist Ihre Adresse?
Care este adresa dumneavoastră?
Naar iemand zijn adres vragen
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Ce cetățenie aveți?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Când ați ajuns în [țara]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mein Familienstand ist_____.
Starea mea civilă este ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
ledig
Singur
Burgerlijke staat
verheiratet
Căsătorit/ă
Burgerlijke staat
getrennt
separat/ă
Burgerlijke staat
geschieden
divorțat/ă
Burgerlijke staat
zusammenlebend
concobinaj
Burgerlijke staat
in einer eingetragenen Partnerschaft
într-o uniune civilă
Burgerlijke staat
unverheiratetes Paar
necăsătorit/ă
Burgerlijke staat
in einer Partnerschaft
partener/ă de viață
Burgerlijke staat
verwitwet
văduv/ă
Burgerlijke staat
Haben Sie Kinder?
Aveți copii?
Vragen of iemand kinderen heeft
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Ce documente trebuie să aduc?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Gibt es Anmeldegebühren?
Există vreo taxă de înregistrare?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Krankenhausgebühren
Taxe pentru spitalizare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Facharztkosten
Onorarii ale medicilor specialiști
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnosetests
Test de diagnosticare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische Eingriffe
Intervenții chirurgicale
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische Behandlung
Tratament psihiatric
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zahnbehandlungen
Tratamente dentare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Augenbehandlungen
Tratamente oftalmologice
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
De ce solicitați o viză de intrare?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Cum îmi pot extinde viza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ist mein Führerschein hier gültig?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
den Theorieteil
testul teoretic
Type test
den praktischen Teil
examenul practic
Type test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
die Adresse
Adresa
Wat zou u graag veranderen?
den Namen
nume
Wat zou u graag veranderen?
das Foto
fotografia
Wat zou u graag veranderen?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verlorenen
pierdut
Rijbewijs probleem
gestohlenen
furat
Rijbewijs probleem
beschädigten
distrus
Rijbewijs probleem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Nu am antecedente penale.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Am nivelul necesar de [limbă].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Partenerul meu este __________.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot