Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Wo kann ich das Formular für____finden?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wie heißen Sie?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Wo wohnen Sie?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
Wie ist Ihre Adresse?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mein Familienstand ist_____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
ledig
alleenstaand
Burgerlijke staat
verheiratet
gehuwd
Burgerlijke staat
getrennt
uit elkaar
Burgerlijke staat
geschieden
gescheiden
Burgerlijke staat
zusammenlebend
samenwonend
Burgerlijke staat
in einer eingetragenen Partnerschaft
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
unverheiratetes Paar
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
in einer Partnerschaft
in een relatie
Burgerlijke staat
verwitwet
verweduwd
Burgerlijke staat
Haben Sie Kinder?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Gibt es Anmeldegebühren?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Krankenhausgebühren
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Facharztkosten
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnosetests
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische Eingriffe
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische Behandlung
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zahnbehandlungen
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Augenbehandlungen
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ist mein Führerschein hier gültig?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
den Theorieteil
theoretische test
Type test
den praktischen Teil
rijexamen
Type test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
die Adresse
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
den Namen
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
das Foto
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verlorenen
verloren
Rijbewijs probleem
gestohlenen
gestolen
Rijbewijs probleem
beschädigten
beschadigd
Rijbewijs probleem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot