Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Wo kann ich das Formular für____finden?
Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ich stelle diesen Antrag für _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Diese Information wird vertraulich behandelt.
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wie heißen Sie?
What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Wo wohnen Sie?
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
Wie ist Ihre Adresse?
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mein Familienstand ist_____.
My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
ledig
single
Burgerlijke staat
verheiratet
married
Burgerlijke staat
getrennt
separated
Burgerlijke staat
geschieden
divorced
Burgerlijke staat
zusammenlebend
cohabiting
Burgerlijke staat
in einer eingetragenen Partnerschaft
in a civil union
Burgerlijke staat
unverheiratetes Paar
unmarried partners
Burgerlijke staat
in einer Partnerschaft
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
verwitwet
widowed
Burgerlijke staat
Haben Sie Kinder?
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Gibt es Anmeldegebühren?
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Was übernimmt die Krankenversicherung?
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Krankenhausgebühren
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Facharztkosten
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnosetests
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische Eingriffe
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische Behandlung
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zahnbehandlungen
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Augenbehandlungen
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Wie kann ich mein Visum verlängern?
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ist mein Führerschein hier gültig?
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ich möchte mich für_____ anmelden.
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
den Theorieteil
theory test
Type test
den praktischen Teil
driving test
Type test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
die Adresse
address
Wat zou u graag veranderen?
den Namen
name
Wat zou u graag veranderen?
das Foto
photo
Wat zou u graag veranderen?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verlorenen
lost
Rijbewijs probleem
gestohlenen
stolen
Rijbewijs probleem
beschädigten
damaged
Rijbewijs probleem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot