Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Wo kann ich das Formular für____finden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ich stelle diesen Antrag für _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Diese Information wird vertraulich behandelt.
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wie heißen Sie?
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Wo wohnen Sie?
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
Wie ist Ihre Adresse?
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mein Familienstand ist_____.
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
ledig
单身
Burgerlijke staat
verheiratet
已婚
Burgerlijke staat
getrennt
分居
Burgerlijke staat
geschieden
离异
Burgerlijke staat
zusammenlebend
同居
Burgerlijke staat
in einer eingetragenen Partnerschaft
民事结婚
Burgerlijke staat
unverheiratetes Paar
未婚伴侣
Burgerlijke staat
in einer Partnerschaft
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
verwitwet
鳏居
Burgerlijke staat
Haben Sie Kinder?
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Gibt es Anmeldegebühren?
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Was übernimmt die Krankenversicherung?
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Krankenhausgebühren
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Facharztkosten
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnosetests
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische Eingriffe
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische Behandlung
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zahnbehandlungen
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Augenbehandlungen
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Wie kann ich mein Visum verlängern?
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Muss ich mein Auto neu anmelden?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ist mein Führerschein hier gültig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ich möchte mich für_____ anmelden.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
den Theorieteil
理论考试
Type test
den praktischen Teil
路考
Type test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
die Adresse
地址
Wat zou u graag veranderen?
den Namen
名字
Wat zou u graag veranderen?
das Foto
照片
Wat zou u graag veranderen?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verlorenen
丢失
Rijbewijs probleem
gestohlenen
被偷了
Rijbewijs probleem
beschädigten
受损
Rijbewijs probleem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot