Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vragen waar een document is afgegeven
Hvornår udløber dit ID?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Informationerne er fortrolige.
Tyto informace jsou důvěrné.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Hvad hedder du?
Jak se jmenuješ?
Vragen naar iemand zijn naam
Hvor og hvornår er du født?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Hvor bor du?
Kde bydlíte?
Vragen waar iemand woont
Hvad er din adresse?
Jaká je vaše adresa?
Naar iemand zijn adres vragen
Hvad er dit statsborgerskab?
Jaké je vaše občanství?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Hvornår ankom du til [land]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Må jeg se dit ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Jeg er ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
svobodný/á
Burgerlijke staat
gift
ženatý/vdaná
Burgerlijke staat
separeret
odděleni
Burgerlijke staat
fraskilt
rozvedený/rozvedená
Burgerlijke staat
samlevende
žijící ve společné domácnosti
Burgerlijke staat
i et indregistreret parforhold
v registrovaném partnerství
Burgerlijke staat
ugifte partnere
nesezdaní partneři
Burgerlijke staat
i et indenlandsk parforhold
v domácím partnerství
Burgerlijke staat
enke
vdovec/vdova
Burgerlijke staat
Har du børn?
Máte děti?
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jeg vil gerne registreres i byen
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Je registrace zpoplatněná?
Vragen of er registratiekosten zijn
Jeg er her for at registrere min bopæl
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalsgebyrer
Poplatky za pobyt v nemocnici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Speciallægegebyrer
Poplatky za konsultace se specialisty
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnosetests
Diagnostické testy
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiske indgreb
Chirurgické zákroky
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlinger
Zubní ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Øjenbehandlinger
Oční ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Er mit kørekort gyldigt her?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoritest
Teoretický test
Type test
køreprøve
Praktický test
Type test
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
adresu
Wat zou u graag veranderen?
navnet
jméno
Wat zou u graag veranderen?
billedet
fotografii
Wat zou u graag veranderen?
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
mistet
ztracený
Rijbewijs probleem
stjålet
ukradený
Rijbewijs probleem
beskadiget
zničený
Rijbewijs probleem
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jeg har en ren straffeattest
Mám čistý trestní rejstřík.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot