Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Hvornår udløber dit ID?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Informationerne er fortrolige.
Le informazioni sono riservate.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Hvad hedder du?
Come si chiama?
Vragen naar iemand zijn naam
Hvor og hvornår er du født?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Hvor bor du?
Dove risiede?
Vragen waar iemand woont
Hvad er din adresse?
Qual è il suo indirizzo?
Naar iemand zijn adres vragen
Hvad er dit statsborgerskab?
Qual è la sua cittadinanza?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Hvornår ankom du til [land]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Må jeg se dit ID?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Jeg er ___________.
Il mio stato civile è __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
single
celibe (m) / nubile (f)
Burgerlijke staat
gift
coniugato/a
Burgerlijke staat
separeret
separato/a
Burgerlijke staat
fraskilt
divorziato/a
Burgerlijke staat
samlevende
convivente
Burgerlijke staat
i et indregistreret parforhold
in un'unione civile
Burgerlijke staat
ugifte partnere
in una coppia non sposata
Burgerlijke staat
i et indenlandsk parforhold
in un'unione di fatto
Burgerlijke staat
enke
vedovo/a
Burgerlijke staat
Har du børn?
Ha figli?
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Ha familiari a carico?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jeg vil gerne registreres i byen
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Quali documenti devo portare?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Vragen of er registratiekosten zijn
Jeg er her for at registrere min bopæl
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hospitalsgebyrer
Spese ospedaliere
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Speciallægegebyrer
Spese per la consultazione di uno specialista
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnosetests
Test diagnostici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiske indgreb
Operazioni chirurgiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
Trattamento psichiatrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlinger
Cure dentali
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Øjenbehandlinger
Cure oculistiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Er mit kørekort gyldigt her?
La mia patente di guida è valida?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoritest
esame di teoria
Type test
køreprøve
esame di guida
Type test
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
l'indirizzo
Wat zou u graag veranderen?
navnet
il nome
Wat zou u graag veranderen?
billedet
la foto
Wat zou u graag veranderen?
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
mistet
smarrita
Rijbewijs probleem
stjålet
rubata
Rijbewijs probleem
beskadiget
deteriorata
Rijbewijs probleem
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jeg har en ren straffeattest
Non ho precedenti penali.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot