Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Vragen waar men een formulier kan vinden
您的【文件】是什么时候签发的?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Vragen wanneer een document is afgegeven
请问您的【文件】是在哪里签发的?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Vragen waar een document is afgegeven
请问您的身份证件何时过期?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
您能帮我填一下这个表格吗?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
请问我要办____ 需要带什么文件?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
我的【材料】被偷了。
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
我在帮____ 填写申请表格。
Tôi đăng kí hộ ________
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
这是机密信息。
Thông tin này là bí mật
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

你叫什么名字?
Bạn tên gì?
Vragen naar iemand zijn naam
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
请问您住在哪里?
Bạn sống ở đâu?
Vragen waar iemand woont
请问您的地址是什么?
Địa chỉ của bạn là gì?
Naar iemand zijn adres vragen
请问您的国籍是什么?
Quốc tịch của bạn là gì?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
请问您是何时到达【该国】的?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
您能出示一下您的身份证件么?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

我的婚姻状况是____ 。
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
单身
độc thân
Burgerlijke staat
已婚
đã thành hôn
Burgerlijke staat
分居
ly thân
Burgerlijke staat
离异
ly dị
Burgerlijke staat
同居
sống thử
Burgerlijke staat
民事结婚
kết hợp dân sự
Burgerlijke staat
未婚伴侣
đối tác chưa kết hôn
Burgerlijke staat
同居伴侣关系
hợp doanh gia thuộc
Burgerlijke staat
鳏居
góa phụ
Burgerlijke staat
请问您有孩子吗?
Bạn có con chưa?
Vragen of iemand kinderen heeft
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
我想要和家人团聚。
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

我想要在这个城市登记入户。
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
请问我应该带什么材料?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
请问有注册费吗?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Vragen of er registratiekosten zijn
我是来进行住址登记。
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
我想要申请居住证。
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

我想要问一下关于保险的问题。
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
我需要私人的健康保险吗?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
请问该保险涵盖哪些方面?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
住院费
Phí bệnh viện
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
专家费
Phí chuyên gia
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
诊疗费
Xét nghiệm chẩn đoán
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
外科手术
Thủ tục phẫu thuật
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
精神治疗
Điều trị tâm thần
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
牙齿治疗
Điều trị nha khoa
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
眼科治疗
Điều trị nhãn khoa
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
我该如何续签我的签证?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
为什么我的签证申请被拒绝了?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
请问我是否可以申请成为永久居民?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

请问我需要更换我的车牌号吗?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
我想要登记我的车辆。
Tôi muốn đăng kí xe
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
我想要申请临时驾照。
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
我想要预约__________。
Tôi muốn đăng kí _________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
理论考试
Kì thi lý thuyết
Type test
路考
Kì thi lái xe
Type test
我想要改动驾照上的__________。
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
地址
địa chỉ
Wat zou u graag veranderen?
名字
tên
Wat zou u graag veranderen?
照片
ảnh
Wat zou u graag veranderen?
我想要给驾照添加更高的级别。
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
我想要延长我的驾照。
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
我想要更换一个___________ 驾照。
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
丢失
mất
Rijbewijs probleem
被偷了
bị đánh cắp
Rijbewijs probleem
受损
bi hư hỏng
Rijbewijs probleem
我想要申诉我的驾照吊销。
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

我想要申请【国家】国籍。
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
我在哪里可以注册【语言】考试?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
我没有犯罪记录。
Tôi không có tiền án tiền sự
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
我的【语言】达到了等级要求。
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
公民身份申请的费用是哪些?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
我的配偶是【国家】公民。
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot