Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
您的【文件】是什么时候签发的?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Vragen wanneer een document is afgegeven
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vragen waar een document is afgegeven
请问您的身份证件何时过期?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
您能帮我填一下这个表格吗?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
我的【材料】被偷了。
Můj [dokument] byl ukraden.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
我在帮____ 填写申请表格。
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
这是机密信息。
Tyto informace jsou důvěrné.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

你叫什么名字?
Jak se jmenuješ?
Vragen naar iemand zijn naam
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
请问您住在哪里?
Kde bydlíte?
Vragen waar iemand woont
请问您的地址是什么?
Jaká je vaše adresa?
Naar iemand zijn adres vragen
请问您的国籍是什么?
Jaké je vaše občanství?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
请问您是何时到达【该国】的?
Kdy jste přijeli do [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
您能出示一下您的身份证件么?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

我的婚姻状况是____ 。
Můj rodinný stav je ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
单身
svobodný/á
Burgerlijke staat
已婚
ženatý/vdaná
Burgerlijke staat
分居
odděleni
Burgerlijke staat
离异
rozvedený/rozvedená
Burgerlijke staat
同居
žijící ve společné domácnosti
Burgerlijke staat
民事结婚
v registrovaném partnerství
Burgerlijke staat
未婚伴侣
nesezdaní partneři
Burgerlijke staat
同居伴侣关系
v domácím partnerství
Burgerlijke staat
鳏居
vdovec/vdova
Burgerlijke staat
请问您有孩子吗?
Máte děti?
Vragen of iemand kinderen heeft
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
我想要和家人团聚。
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

我想要在这个城市登记入户。
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
请问我应该带什么材料?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
请问有注册费吗?
Je registrace zpoplatněná?
Vragen of er registratiekosten zijn
我是来进行住址登记。
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
我想要申请居住证。
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

我想要问一下关于保险的问题。
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
我需要私人的健康保险吗?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
请问该保险涵盖哪些方面?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
住院费
Poplatky za pobyt v nemocnici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
专家费
Poplatky za konsultace se specialisty
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
诊疗费
Diagnostické testy
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
外科手术
Chirurgické zákroky
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
精神治疗
Psychiatrická léčba
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
牙齿治疗
Zubní ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
眼科治疗
Oční ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
我该如何续签我的签证?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
为什么我的签证申请被拒绝了?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
请问我是否可以申请成为永久居民?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

请问我需要更换我的车牌号吗?
Musím změnit svou registrační značku?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
我想要登记我的车辆。
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
我想要申请临时驾照。
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
我想要预约__________。
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
理论考试
Teoretický test
Type test
路考
Praktický test
Type test
我想要改动驾照上的__________。
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
地址
adresu
Wat zou u graag veranderen?
名字
jméno
Wat zou u graag veranderen?
照片
fotografii
Wat zou u graag veranderen?
我想要给驾照添加更高的级别。
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
我想要延长我的驾照。
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
我想要更换一个___________ 驾照。
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
丢失
ztracený
Rijbewijs probleem
被偷了
ukradený
Rijbewijs probleem
受损
zničený
Rijbewijs probleem
我想要申诉我的驾照吊销。
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

我想要申请【国家】国籍。
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
我没有犯罪记录。
Mám čistý trestní rejstřík.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
我的【语言】达到了等级要求。
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
公民身份申请的费用是哪些?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
我的配偶是【国家】公民。
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot