Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
您的【文件】是什么时候签发的?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Vragen wanneer een document is afgegeven
请问您的【文件】是在哪里签发的?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Vragen waar een document is afgegeven
请问您的身份证件何时过期?
¿Cuándo caduca su DNI?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
您能帮我填一下这个表格吗?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
请问我要办____ 需要带什么文件?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
我的【材料】被偷了。
Me han robado el/la (documento).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
我在帮____ 填写申请表格。
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
这是机密信息。
La información es confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
您能给我一份申请表格的回执吗?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

你叫什么名字?
¿Cómo se llama usted?
Vragen naar iemand zijn naam
您能告诉我您的出生日期和地点么?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
请问您住在哪里?
¿Dónde vive usted?
Vragen waar iemand woont
请问您的地址是什么?
¿Cuál es su dirección?
Naar iemand zijn adres vragen
请问您的国籍是什么?
¿Cuál es su nacionalidad?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
请问您是何时到达【该国】的?
¿Cuándo llegó a (país)?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
您能出示一下您的身份证件么?
¿Me deja su DNI, por favor?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

我的婚姻状况是____ 。
Mi estado civil es ______________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
单身
soltero/a
Burgerlijke staat
已婚
casado/a
Burgerlijke staat
分居
separado/a
Burgerlijke staat
离异
divorciado/a
Burgerlijke staat
同居
cohabitante
Burgerlijke staat
民事结婚
en unión civil
Burgerlijke staat
未婚伴侣
pareja de hecho
Burgerlijke staat
同居伴侣关系
pareja de hecho
Burgerlijke staat
鳏居
viudo/a
Burgerlijke staat
请问您有孩子吗?
¿Tiene usted hijos?
Vragen of iemand kinderen heeft
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
我想要和家人团聚。
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

我想要在这个城市登记入户。
Me gustaría empadronarme.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
请问我应该带什么材料?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
请问有注册费吗?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Vragen of er registratiekosten zijn
我是来进行住址登记。
Vengo a registrar mi domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
我想要申请居住证。
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

我想要问一下关于保险的问题。
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
我需要私人的健康保险吗?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
请问该保险涵盖哪些方面?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
住院费
Tasas hospitalarias
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
专家费
Honorarios de médicos especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
诊疗费
Pruebas diagnósticas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
外科手术
Intervenciones quirúrjicas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
精神治疗
Tratamiento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
牙齿治疗
Tratamientos dentales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
眼科治疗
Tratamientos oftalmológicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

请问您为什么需要入境签证?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
我该如何续签我的签证?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
为什么我的签证申请被拒绝了?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
请问我是否可以申请成为永久居民?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

请问我需要更换我的车牌号吗?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
我想要登记我的车辆。
Me gustaría matricular mi vehículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
请问我的驾照可以在这里使用吗?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
我想要申请临时驾照。
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
我想要预约__________。
Me gustaría inscribirme en ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
理论考试
el examen teórico
Type test
路考
el examen práctico
Type test
我想要改动驾照上的__________。
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
地址
la dirección
Wat zou u graag veranderen?
名字
el nombre
Wat zou u graag veranderen?
照片
la fotografía
Wat zou u graag veranderen?
我想要给驾照添加更高的级别。
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
我想要延长我的驾照。
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
我想要更换一个___________ 驾照。
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
丢失
lo he perdido
Rijbewijs probleem
被偷了
me lo han robado
Rijbewijs probleem
受损
se ha dañado
Rijbewijs probleem
我想要申诉我的驾照吊销。
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

我想要申请【国家】国籍。
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
我在哪里可以注册【语言】考试?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
我没有犯罪记录。
No tengo antecedentes penales.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
我的【语言】达到了等级要求。
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
公民身份申请的费用是哪些?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
我的配偶是【国家】公民。
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot