Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
您的【文件】是什么时候签发的?
Când a fost emis [documentul]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Unde a fost emis [documentul]?
Vragen waar een document is afgegeven
请问您的身份证件何时过期?
Când îți expiră ID-ul?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
您能帮我填一下这个表格吗?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
请问我要办____ 需要带什么文件?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
我的【材料】被偷了。
Mi s-a furat [documentul].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
我在帮____ 填写申请表格。
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
这是机密信息。
Informația este confidențială.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

你叫什么名字?
Cum vă cheamă?
Vragen naar iemand zijn naam
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
请问您住在哪里?
Unde locuiți?
Vragen waar iemand woont
请问您的地址是什么?
Care este adresa dumneavoastră?
Naar iemand zijn adres vragen
请问您的国籍是什么?
Ce cetățenie aveți?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
请问您是何时到达【该国】的?
Când ați ajuns în [țara]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
您能出示一下您的身份证件么?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

我的婚姻状况是____ 。
Starea mea civilă este ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
单身
Singur
Burgerlijke staat
已婚
Căsătorit/ă
Burgerlijke staat
分居
separat/ă
Burgerlijke staat
离异
divorțat/ă
Burgerlijke staat
同居
concobinaj
Burgerlijke staat
民事结婚
într-o uniune civilă
Burgerlijke staat
未婚伴侣
necăsătorit/ă
Burgerlijke staat
同居伴侣关系
partener/ă de viață
Burgerlijke staat
鳏居
văduv/ă
Burgerlijke staat
请问您有孩子吗?
Aveți copii?
Vragen of iemand kinderen heeft
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
我想要和家人团聚。
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

我想要在这个城市登记入户。
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
请问我应该带什么材料?
Ce documente trebuie să aduc?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
请问有注册费吗?
Există vreo taxă de înregistrare?
Vragen of er registratiekosten zijn
我是来进行住址登记。
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
我想要申请居住证。
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

我想要问一下关于保险的问题。
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
我需要私人的健康保险吗?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
请问该保险涵盖哪些方面?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
住院费
Taxe pentru spitalizare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
专家费
Onorarii ale medicilor specialiști
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
诊疗费
Test de diagnosticare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
外科手术
Intervenții chirurgicale
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
精神治疗
Tratament psihiatric
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
牙齿治疗
Tratamente dentare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
眼科治疗
Tratamente oftalmologice
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

请问您为什么需要入境签证?
De ce solicitați o viză de intrare?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
我该如何续签我的签证?
Cum îmi pot extinde viza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
为什么我的签证申请被拒绝了?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
请问我是否可以申请成为永久居民?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

请问我需要更换我的车牌号吗?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
我想要登记我的车辆。
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
我想要申请临时驾照。
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
我想要预约__________。
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
理论考试
testul teoretic
Type test
路考
examenul practic
Type test
我想要改动驾照上的__________。
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
地址
Adresa
Wat zou u graag veranderen?
名字
nume
Wat zou u graag veranderen?
照片
fotografia
Wat zou u graag veranderen?
我想要给驾照添加更高的级别。
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
我想要延长我的驾照。
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
我想要更换一个___________ 驾照。
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
丢失
pierdut
Rijbewijs probleem
被偷了
furat
Rijbewijs probleem
受损
distrus
Rijbewijs probleem
我想要申诉我的驾照吊销。
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

我想要申请【国家】国籍。
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
我在哪里可以注册【语言】考试?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
我没有犯罪记录。
Nu am antecedente penale.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
我的【语言】达到了等级要求。
Am nivelul necesar de [limbă].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
公民身份申请的费用是哪些?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
我的配偶是【国家】公民。
Partenerul meu este __________.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot