Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
您的【文件】是什么时候签发的?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
请问您的身份证件何时过期?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
您能帮我填一下这个表格吗?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
请问我要办____ 需要带什么文件?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
我的【材料】被偷了。
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
我在帮____ 填写申请表格。
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
这是机密信息。
A informação é confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

你叫什么名字?
Qual é o seu nome?
Vragen naar iemand zijn naam
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
请问您住在哪里?
Onde você mora?
Vragen waar iemand woont
请问您的地址是什么?
Qual é o seu endereço?
Naar iemand zijn adres vragen
请问您的国籍是什么?
Qual é a sua cidadania?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
请问您是何时到达【该国】的?
Quando você chegou em [país]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
您能出示一下您的身份证件么?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

我的婚姻状况是____ 。
Meu estado civil é ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
单身
solteiro(a)
Burgerlijke staat
已婚
casado(a)
Burgerlijke staat
分居
separado(a)
Burgerlijke staat
离异
divorciado(a)
Burgerlijke staat
同居
coabitação
Burgerlijke staat
民事结婚
em uma união civil
Burgerlijke staat
未婚伴侣
companheiros/união estável
Burgerlijke staat
同居伴侣关系
parceria doméstica
Burgerlijke staat
鳏居
viúvo(a)
Burgerlijke staat
请问您有孩子吗?
Você tem filhos?
Vragen of iemand kinderen heeft
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Você tem dependentes morando com você?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
我想要和家人团聚。
Gostaria de reencontrar minha família.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

我想要在这个城市登记入户。
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
请问我应该带什么材料?
Que documentos devo trazer?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
请问有注册费吗?
Existem taxas de registro?
Vragen of er registratiekosten zijn
我是来进行住址登记。
Estou aqui para o registro de domicílio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
我想要申请居住证。
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

我想要问一下关于保险的问题。
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
我需要私人的健康保险吗?
Preciso de seguro de saúde privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
请问该保险涵盖哪些方面?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
住院费
Taxas hospitalares
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
专家费
Taxas de especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
诊疗费
Testes de diagnóstico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
外科手术
Procedimentos cirúrgicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
精神治疗
Tratamento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
牙齿治疗
Tratamentos dentários
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
眼科治疗
Tratamento oftalmológico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Por que você está requisitando um visto?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
我该如何续签我的签证?
Como posso extender meu visto?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
为什么我的签证申请被拒绝了?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
请问我是否可以申请成为永久居民?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

请问我需要更换我的车牌号吗?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
我想要登记我的车辆。
Gostaria de registrar meu veículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
请问我的驾照可以在这里使用吗?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
我想要申请临时驾照。
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
我想要预约__________。
Gostaria de marcar minha __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
理论考试
prova teórica
Type test
路考
prova prática de direção
Type test
我想要改动驾照上的__________。
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
地址
endereço
Wat zou u graag veranderen?
名字
nome
Wat zou u graag veranderen?
照片
foto
Wat zou u graag veranderen?
我想要给驾照添加更高的级别。
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
我想要延长我的驾照。
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
我想要更换一个___________ 驾照。
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
丢失
perdida
Rijbewijs probleem
被偷了
roubada
Rijbewijs probleem
受损
danificada
Rijbewijs probleem
我想要申诉我的驾照吊销。
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

我想要申请【国家】国籍。
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
我在哪里可以注册【语言】考试?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
我没有犯罪记录。
Eu não tenho antecedentes criminais.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
我的【语言】达到了等级要求。
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
公民身份申请的费用是哪些?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
我的配偶是【国家】公民。
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot