Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
您的【文件】是什么时候签发的?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
请问您的身份证件何时过期?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
请问我要办____ 需要带什么文件?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
我的【材料】被偷了。
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
我在帮____ 填写申请表格。
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
这是机密信息。
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

你叫什么名字?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
请问您住在哪里?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
请问您的地址是什么?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
请问您的国籍是什么?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
请问您是何时到达【该国】的?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
您能出示一下您的身份证件么?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

我的婚姻状况是____ 。
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
单身
alleenstaand
Burgerlijke staat
已婚
gehuwd
Burgerlijke staat
分居
uit elkaar
Burgerlijke staat
离异
gescheiden
Burgerlijke staat
同居
samenwonend
Burgerlijke staat
民事结婚
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
未婚伴侣
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
同居伴侣关系
in een relatie
Burgerlijke staat
鳏居
verweduwd
Burgerlijke staat
请问您有孩子吗?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
我想要和家人团聚。
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

我想要在这个城市登记入户。
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
请问我应该带什么材料?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
请问有注册费吗?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
我是来进行住址登记。
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
我想要申请居住证。
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

我想要问一下关于保险的问题。
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
我需要私人的健康保险吗?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
请问该保险涵盖哪些方面?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
住院费
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
专家费
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
诊疗费
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
外科手术
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
精神治疗
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
牙齿治疗
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
眼科治疗
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
我该如何续签我的签证?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
为什么我的签证申请被拒绝了?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

请问我需要更换我的车牌号吗?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
我想要登记我的车辆。
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
我想要申请临时驾照。
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
我想要预约__________。
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
理论考试
theoretische test
Type test
路考
rijexamen
Type test
我想要改动驾照上的__________。
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
地址
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
名字
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
照片
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
我想要给驾照添加更高的级别。
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
我想要延长我的驾照。
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
我想要更换一个___________ 驾照。
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
丢失
verloren
Rijbewijs probleem
被偷了
gestolen
Rijbewijs probleem
受损
beschadigd
Rijbewijs probleem
我想要申诉我的驾照吊销。
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

我想要申请【国家】国籍。
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
我在哪里可以注册【语言】考试?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
我没有犯罪记录。
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
我的【语言】达到了等级要求。
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
公民身份申请的费用是哪些?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
我的配偶是【国家】公民。
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot