Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
您的【文件】是什么时候签发的?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
请问您的身份证件何时过期?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
您能帮我填一下这个表格吗?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
请问我要办____ 需要带什么文件?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
我的【材料】被偷了。
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
我在帮____ 填写申请表格。
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
这是机密信息。
Le informazioni sono riservate.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

你叫什么名字?
Come si chiama?
Vragen naar iemand zijn naam
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
请问您住在哪里?
Dove risiede?
Vragen waar iemand woont
请问您的地址是什么?
Qual è il suo indirizzo?
Naar iemand zijn adres vragen
请问您的国籍是什么?
Qual è la sua cittadinanza?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
请问您是何时到达【该国】的?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
您能出示一下您的身份证件么?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

我的婚姻状况是____ 。
Il mio stato civile è __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
单身
celibe (m) / nubile (f)
Burgerlijke staat
已婚
coniugato/a
Burgerlijke staat
分居
separato/a
Burgerlijke staat
离异
divorziato/a
Burgerlijke staat
同居
convivente
Burgerlijke staat
民事结婚
in un'unione civile
Burgerlijke staat
未婚伴侣
in una coppia non sposata
Burgerlijke staat
同居伴侣关系
in un'unione di fatto
Burgerlijke staat
鳏居
vedovo/a
Burgerlijke staat
请问您有孩子吗?
Ha figli?
Vragen of iemand kinderen heeft
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Ha familiari a carico?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
我想要和家人团聚。
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

我想要在这个城市登记入户。
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
请问我应该带什么材料?
Quali documenti devo portare?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
请问有注册费吗?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Vragen of er registratiekosten zijn
我是来进行住址登记。
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
我想要申请居住证。
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

我想要问一下关于保险的问题。
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
我需要私人的健康保险吗?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
请问该保险涵盖哪些方面?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
住院费
Spese ospedaliere
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
专家费
Spese per la consultazione di uno specialista
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
诊疗费
Test diagnostici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
外科手术
Operazioni chirurgiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
精神治疗
Trattamento psichiatrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
牙齿治疗
Cure dentali
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
眼科治疗
Cure oculistiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
我该如何续签我的签证?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
为什么我的签证申请被拒绝了?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
请问我是否可以申请成为永久居民?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

请问我需要更换我的车牌号吗?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
我想要登记我的车辆。
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
请问我的驾照可以在这里使用吗?
La mia patente di guida è valida?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
我想要申请临时驾照。
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
我想要预约__________。
Vorrei prenotare l' __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
理论考试
esame di teoria
Type test
路考
esame di guida
Type test
我想要改动驾照上的__________。
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
地址
l'indirizzo
Wat zou u graag veranderen?
名字
il nome
Wat zou u graag veranderen?
照片
la foto
Wat zou u graag veranderen?
我想要给驾照添加更高的级别。
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
我想要延长我的驾照。
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
我想要更换一个___________ 驾照。
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
丢失
smarrita
Rijbewijs probleem
被偷了
rubata
Rijbewijs probleem
受损
deteriorata
Rijbewijs probleem
我想要申诉我的驾照吊销。
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

我想要申请【国家】国籍。
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
我在哪里可以注册【语言】考试?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
我没有犯罪记录。
Non ho precedenti penali.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
我的【语言】达到了等级要求。
Ho il livello richiesto di [lingua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
公民身份申请的费用是哪些?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
我的配偶是【国家】公民。
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot