Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Vragen waar men een formulier kan vinden
您的【文件】是什么时候签发的?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vragen wanneer een document is afgegeven
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vragen waar een document is afgegeven
请问您的身份证件何时过期?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
您能帮我填一下这个表格吗?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
请问我要办____ 需要带什么文件?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vragen welke documenten u moet meenemen
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
我的【材料】被偷了。
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
我在帮____ 填写申请表格。
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
这是机密信息。
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
您能给我一份申请表格的回执吗?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

你叫什么名字?
Πώς σας λένε;
Vragen naar iemand zijn naam
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
请问您住在哪里?
Πού μένετε;
Vragen waar iemand woont
请问您的地址是什么?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Naar iemand zijn adres vragen
请问您的国籍是什么?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vragen naar de nationaliteit van iemand
请问您是何时到达【该国】的?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
您能出示一下您的身份证件么?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

我的婚姻状况是____ 。
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
单身
ελεύθερος/η
Burgerlijke staat
已婚
παντρεμένος/η
Burgerlijke staat
分居
σε διάσταση
Burgerlijke staat
离异
χωρισμένος/η
Burgerlijke staat
同居
συμβίωση
Burgerlijke staat
民事结婚
σε αστική ένωση
Burgerlijke staat
未婚伴侣
ανύπαντροι σύντροφοι
Burgerlijke staat
同居伴侣关系
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Burgerlijke staat
鳏居
χήρος/χήρα
Burgerlijke staat
请问您有孩子吗?
έχετε παιδιά;
Vragen of iemand kinderen heeft
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
我想要和家人团聚。
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

我想要在这个城市登记入户。
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
请问我应该带什么材料?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vragen welke documenten die u moet meenemen
请问有注册费吗?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Vragen of er registratiekosten zijn
我是来进行住址登记。
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
我想要申请居住证。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

我想要问一下关于保险的问题。
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
我需要私人的健康保险吗?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
请问该保险涵盖哪些方面?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
住院费
Τέλη νοσοκομείου
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
专家费
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
诊疗费
Διαγνωστικές εξετάσεις
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
外科手术
Χειρουργικές επεμβάσεις
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
精神治疗
Ψυχιατρική θεραπεία
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
牙齿治疗
Οδοντιατρικές θεραπείες
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
眼科治疗
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
我该如何续签我的签证?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
为什么我的签证申请被拒绝了?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
请问我是否可以申请成为永久居民?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

请问我需要更换我的车牌号吗?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
我想要登记我的车辆。
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
我想要申请临时驾照。
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
我想要预约__________。
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
理论考试
θεωρητική εξέταση
Type test
路考
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type test
我想要改动驾照上的__________。
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
地址
διεύθυνση
Wat zou u graag veranderen?
名字
όνομα
Wat zou u graag veranderen?
照片
φωτογραφία
Wat zou u graag veranderen?
我想要给驾照添加更高的级别。
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
我想要延长我的驾照。
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
我想要更换一个___________ 驾照。
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
丢失
χαμένη
Rijbewijs probleem
被偷了
κλεμμένη
Rijbewijs probleem
受损
κατεστραμμένη
Rijbewijs probleem
我想要申诉我的驾照吊销。
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

我想要申请【国家】国籍。
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
我在哪里可以注册【语言】考试?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
我没有犯罪记录。
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
我的【语言】达到了等级要求。
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
公民身份申请的费用是哪些?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
我的配偶是【国家】公民。
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot